Konfigurator

Konfigurator modelu Opel Combo Life.

UWAGA

Konfigurator modelu Opel Combo Life zawiera specyfikację i ceny modeli dostępnych wyłącznie na składach dealerskich. Aktualne informacje dot. modeli do produkcji dostępne są u Dealerów marki Opel.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego, zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy. Wyposażenie niestandardowe, takie jak akcesoria, może spowodować zwiększenie masy własnej oraz oporów aerodynamicznych i toczenia, a co za tym idzie wyższe spalanie i emisję spalin, a także prowadzić do zmniejszenia maksymalnej prędkości i uzyskiwanych przyśpieszeń. Więcej informacji znajdziesz u Dealerów marki Opel.