Cykl WLTP
Opel na prowadzeniu: niniejsza strona prezentuje wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla modeli Opla w oparciu o pomiary w cyklu WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure; ang. światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), które zaczną oficjalnie obowiązywać od jesieni 2018 roku. W porównaniu z obowiązującą obecnie procedurą NEDC (New European Driving Cycle; ang. nowy europejski cykl jazdy) cykl WLTP znacznie lepiej odzwierciedla codzienne warunki jazdy. W ten sposób nasi klienci będą mogli w bardziej miarodajny sposób oszacować zużycie paliwa w swoich Oplach. Pierwszy model przetestowany na podstawie cyklu WLTP to Nowa Astra. Wyniki dla kolejnych modeli będą sukcesywnie publikowane na tej stronie.
 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dowiedz się więcej o cyklu WLTP.

Bardziej przejrzyste i miarodajne wyniki spalania.

Astra Hatchback
WYŚWIETL WYNIKI
Astra Sports Tourer
WYŚWIETL WYNIKI
Nowa Insignia Grand Sport
WYŚWIETL WYNIKI
Nowa Insignia Sports Tourer
WYŚWIETL WYNIKI

* Zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 i 692/2008, w cyklu mieszanym, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. Wartości nie odnoszą się do konkretnego pojazdu ani nie są częścią konkretnej oferty. Służą wyłącznie w celach porównawczych.

 

** Dolna wartość określa najniższy wynik uzyskany w czterech fazach cyklu WLTP dla danego połączenia silnika i skrzyni biegów z najmniej energochłonnym wyposażeniem. Górna wartość określa najwyższy wynik uzyskany w czterech fazach cyklu WLTP dla danego połączenia silnika i skrzyni biegów z najbardziej energochłonnym wyposażeniem.

 

Cykl NEDC (New European Driving Cycle; ang. "nowy europejski cykl jazdy") jest aktualnie obowiązującą metodą pomiarów zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji WE 692/2008 i publikowanie uzyskanych w tym cyklu wyników jest wciąż obligatoryjne. Pomiary zużycia paliwa i emisji spalin w cyklu WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure; ang. "światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich") są odpowiedzią na krytykę procedur pomiarowych w cyklu NEDC. Profil jazdy w cyku WLTP jest bliższy rzeczywistej eksploatacji pojazdu, a pomiary dokonywane są nie tylko dla poszczególnych wersji wyposażenia standardowego, ale również z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego.

Wyniki przedstawiają zakresy, które można opisać w następujący sposób: od najniższej wartości spośród czterech faz cyklu WLTP z najniższym zużyciem paliwa dla określonego połączenia silnika i skrzyni biegów, do najwyższej wartości spośród czterech faz cyklu WLTP z najwyższym zużyciem paliwa dla danego połączenia silnika i skrzyni biegów. Przedstawiony zakres zapewnia stosunkowo miarodajne informacje i ułatwia kierowcy oszacowanie dziennego zużycia paliwa.

Uwaga: wartości uzyskane w cyklu WLTP opierają się na ustandaryzowanych, jasno określonych procedurach laboratoryjnych.

Twoje korzyści.

WLTP NEDC
Temp. początkowa
14°C 20-30°C
Czas trwania cyklu
30 min 20 min
Czas postojów 13% 25%
Prędkość Średnia: 46.6 km/h
Maksymalna: 131 km/h
Średnia: 34 km/h
Maksymalna: 121 km/h
Wykorzystana moc
Średnio: 7kW
Maksymalnie: 47 kW
Średnio: 4kW
Maksymalnie: 34 kW
Wpływ wyposażenia dodatkowego i klimatyzacji Uwzględniany wpływ wyposażenia dodatkowego na masę, aerodynamikę i minimalny pobór energii przez urządzenia elektroniczne. Klimatyzacja nieuwzględniona. Nieuwzględniany

Bardziej miarodajne spalanie.

Nowy cykl WLTP uwzględnia sytuacje bardziej zbliżone do codziennych warunków eksploatacji niż w przypadku obowiązującego obecnie cyklu NEDC. W ten sposób możesz bardziej miarodajnie określić codzienne zużycie paliwa.

 

Cykl WLTP uwzględnia:

 • Bardziej realistyczną dynamikę jazdy i panującą na zewnątrz temperaturę
 • Pomiar na dłuższym dystansie
 • Wyższe prędkości średnie i maksymalne
 • Krótsze postoje
 • Częstsze hamowanie i przyspieszanie.

 

Na czym polega cykl WLTP?

Na czym polega cykl WLTP?

Cykl WLTP składa się z kilku faz, które symulują najczęstsze profile jazdy kierowców na całym świecie.

 

Podczas gdy obecnie obowiązujący cykl NEDC określa wartości dla jazdy miejskiej, pozamiejskiej i mieszanej na podstawie teoretycznego profilu jazdy, cykl WLTP bazuje na "rzeczywistych" profilach zaczerpniętych z międzynarodowych badań statystycznych. Cykl WLTP podzielony jest na cztery części o różnych wartościach średniej prędkości: niska, średnia, wysoka i bardzo wysoka. Każda część uwzględnia zróżnicowane etapy jazdy, takie jak zatrzymywanie, hamowanie i przyspieszanie, które odzwierciedlają codzienne użytkowanie samochodu. Każda dostępna kombinacja silnika i skrzyni biegów jest testowana z wyposażeniem najmniej i najbardziej energochłonnym.

 

Opel jest obecnie w trakcie przeprowadzania pomiarów wszystkich modeli w cykly WLTP. Opublikowane wyniki określają zakres zużycia paliwa i emisji spalin dla każdego wariantu silnika i skrzyni biegów.

 

Uwaga: wartości uzyskane w cyklu WLTP opierają się na ustandardyzowanych, jasno określonych procedurach laboratoryjnych.

WIĘCEJ MNIEJ
 • Na czym polega cykl WLTP?

  Cykl WLTP składa się z kilku faz, które symulują najczęstsze profile jazdy kierowców na całym świecie.

   

  Podczas gdy obecnie obowiązujący cykl NEDC określa wartości dla jazdy miejskiej, pozamiejskiej i mieszanej na podstawie teoretycznego profilu jazdy, cykl WLTP bazuje na "rzeczywistych" profilach zaczerpniętych z międzynarodowych badań statystycznych. Cykl WLTP podzielony jest na cztery części o różnych wartościach średniej prędkości: niska, średnia, wysoka i bardzo wysoka. Każda część uwzględnia zróżnicowane etapy jazdy, takie jak zatrzymywanie, hamowanie i przyspieszanie, które odzwierciedlają codzienne użytkowanie samochodu. Każda dostępna kombinacja silnika i skrzyni biegów jest testowana z wyposażeniem najmniej i najbardziej energochłonnym.

   

  Opel jest obecnie w trakcie przeprowadzania pomiarów wszystkich modeli w cykly WLTP. Opublikowane wyniki określają zakres zużycia paliwa i emisji spalin dla każdego wariantu silnika i skrzyni biegów.

   

  Uwaga: wartości uzyskane w cyklu WLTP opierają się na ustandardyzowanych, jasno określonych procedurach laboratoryjnych.

Łatwe i przyjemne oszczędzanie.

Łatwe i przyjemne oszczędzanie.

Czynniki takie jak kształt nadwozia pojazdu czy pogoda mogą wpływać na zużycie paliwa w sposób niekontrolowany przez użytkownika. Ale mimo to masz wpływ na blisko 1/3 zużycia paliwa podczas jazdy!
 • Łatwe i przyjemne oszczędzanie.

  Czynniki takie jak kształt nadwozia pojazdu czy pogoda mogą wpływać na zużycie paliwa w sposób niekontrolowany przez użytkownika. Ale mimo to masz wpływ na blisko 1/3 zużycia paliwa podczas jazdy!

Pytania i odpowiedzi.

Dlaczego dane w cyklu NEDC są mało miarodajne?

Cykl NEDC (New European Driving Cycle; ang. "nowy europejski cykl jazdy") został wprowadzony w 1992 roku, jednak zarówno samochody, jak i sposób ich eksploatacji zmieniły się od tego czasu. Testy NDEC to sztuczne laboratoryjne pomiary, które mają na celu porównanie różnych pojazdów, ale nie odzwierciedlają rzeczywistego zużycia paliwa. W rezultacie dane wartości spalania w codziennej eksploatacji często odbiegają od oficjalnych danych. Dzieje się tak z kilku powodów:

 

 • Teoretyczny profil jazdy nie odpowiada rzeczywistym profilom kierowców
 • Niewystarczające przyspieszenie
 • Nieuwzględnienie wysokich prędkości, np. na autostradach, przez co średnia prędkość jest zbyt niska
 • Momenty zmiany biegów nie uwzględniają długości przełożeń i charakterystyki skrzyń biegów: są określane ogólnie na podstawie typu przekładni, więc np. są identyczne dla wszystkich samochodów ze skrzynią manualną
 • Wyposażenie dodatkowe nie jest uwzględniane.

 

Co mierzy cykl NEDC?

Pomiary w cyklu NEDC obowiązują wszystkie pojazdy od 1992 roku. Procedura testowa bazuje na dość teoretycznym profilu jazdy i składa się z dwóch faz: pierwsza, 13 minutowa, symuluje jazdę w ruchu miejskim i obejmuje częste zwalnianie, zatrzymywanie i przyspieszanie. Druga faza symuluje jazdę pozamiejską z maksymalną prędkością 120 km/h.

 

Na czym polegają cztery etapy cyklu WLTP?

Aby dokonać bardziej miarodajnego i odpowiadającego rzeczywistości pomiaru spalania, cykl WLTP opiera się na prawdziwych profilach jazdy uzyskanych podczas międzynarodowych badań. Procedura testowa składa się z czterech faz, reprezentujących spotykane na całym świecie profile jazdy w jednym z czterech wariantów prędkości jazdy: niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka.

 

Czym różni się cykl NEDC od WLTP?

Od wprowadzenia procedury pomiarów NEDC w 1992 roku zmieniły się zarówno samochody, jak też styl jazdy kierowców. Dlatego nowy cykl WLTP został opracowany tak, aby lepiej odzwierciedlić rzeczywiste warunki użytkowania pojazdów, uwzględniając: • Dłuższy czas trwania pomiaru (30 min vs 20 min)
 • Krótsze postoje (13% vs 25%)
 • Dłuższy dystans (ok. 23 km vs 11 km)
 • Wyższe prędkości (maks. 130 km/h vs 120 km/h)
 • Blisko 50% wyższe prędkości średnie
 • Wyższe maksymalne przyspieszenie i większa liczba faz przyspieszania
 • Około 20-30% większą moc silnika
 • Bardziej realistyczne określenie oporów jazdy wpływających na zużycie paliwa
 • Wpływ wyposażenia dodatkowego.

 

Wartości uzyskane w cyklu WLTP są porównywalnie miarodajne na całym świecie, natomiast wyniki NEDC obowiązują tylko w Europie.

 

Ciekawe tematy: