Cykl WLTP
Opel na prowadzeniu: niniejsza strona prezentuje wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla modeli Opla w oparciu o pomiary w cyklu WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure; ang. światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), które zaczną oficjalnie obowiązywać od jesieni 2018 roku. W porównaniu z obowiązującą obecnie procedurą NEDC (New European Driving Cycle; ang. nowy europejski cykl jazdy) cykl WLTP znacznie lepiej odzwierciedla codzienne warunki jazdy. W ten sposób nasi klienci będą mogli w bardziej miarodajny sposób oszacować zużycie paliwa w swoich Oplach. Pierwszy model przetestowany na podstawie cyklu WLTP to Nowa Astra. Wyniki dla kolejnych modeli będą sukcesywnie publikowane na tej stronie.
 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Twoje korzyści.

WLTP NEDC
Temp. początkowa
14°C 20-30°C
Czas trwania cyklu
30 min 20 min
Czas postojów 13% 25%
Prędkość Średnia: 46.6 km/h
Maksymalna: 131 km/h
Średnia: 34 km/h
Maksymalna: 121 km/h
Wykorzystana moc
Średnio: 7kW
Maksymalnie: 47 kW
Średnio: 4kW
Maksymalnie: 34 kW
Wpływ wyposażenia dodatkowego i klimatyzacji Uwzględniany wpływ wyposażenia dodatkowego na masę, aerodynamikę i minimalny pobór energii przez urządzenia elektroniczne. Klimatyzacja nieuwzględniona. Nieuwzględniany

Bardziej miarodajne spalanie.

Nowy cykl WLTP uwzględnia sytuacje bardziej zbliżone do codziennych warunków eksploatacji niż w przypadku obowiązującego obecnie cyklu NEDC. W ten sposób możesz bardziej miarodajnie określić codzienne zużycie paliwa.

 

Cykl WLTP uwzględnia:

 • Bardziej realistyczną dynamikę jazdy i panującą na zewnątrz temperaturę
 • Pomiar na dłuższym dystansie
 • Wyższe prędkości średnie i maksymalne
 • Krótsze postoje
 • Częstsze hamowanie i przyspieszanie.

 

Na czym polega cykl WLTP?

Na czym polega cykl WLTP?

Cykl WLTP składa się z kilku faz, które symulują najczęstsze profile jazdy kierowców na całym świecie.

 

Podczas gdy obecnie obowiązujący cykl NEDC określa wartości dla jazdy miejskiej, pozamiejskiej i mieszanej na podstawie teoretycznego profilu jazdy, cykl WLTP bazuje na "rzeczywistych" profilach zaczerpniętych z międzynarodowych badań statystycznych. Cykl WLTP podzielony jest na cztery części o różnych wartościach średniej prędkości: niska, średnia, wysoka i bardzo wysoka. Każda część uwzględnia zróżnicowane etapy jazdy, takie jak zatrzymywanie, hamowanie i przyspieszanie, które odzwierciedlają codzienne użytkowanie samochodu. Każda dostępna kombinacja silnika i skrzyni biegów jest testowana z wyposażeniem najmniej i najbardziej energochłonnym.

 

Opel jest obecnie w trakcie przeprowadzania pomiarów wszystkich modeli w cykly WLTP. Opublikowane wyniki określają zakres zużycia paliwa i emisji spalin dla każdego wariantu silnika i skrzyni biegów.

 

Uwaga: wartości uzyskane w cyklu WLTP opierają się na ustandardyzowanych, jasno określonych procedurach laboratoryjnych.

WIĘCEJ MNIEJ
 • Na czym polega cykl WLTP?

  Cykl WLTP składa się z kilku faz, które symulują najczęstsze profile jazdy kierowców na całym świecie.

   

  Podczas gdy obecnie obowiązujący cykl NEDC określa wartości dla jazdy miejskiej, pozamiejskiej i mieszanej na podstawie teoretycznego profilu jazdy, cykl WLTP bazuje na "rzeczywistych" profilach zaczerpniętych z międzynarodowych badań statystycznych. Cykl WLTP podzielony jest na cztery części o różnych wartościach średniej prędkości: niska, średnia, wysoka i bardzo wysoka. Każda część uwzględnia zróżnicowane etapy jazdy, takie jak zatrzymywanie, hamowanie i przyspieszanie, które odzwierciedlają codzienne użytkowanie samochodu. Każda dostępna kombinacja silnika i skrzyni biegów jest testowana z wyposażeniem najmniej i najbardziej energochłonnym.

   

  Opel jest obecnie w trakcie przeprowadzania pomiarów wszystkich modeli w cykly WLTP. Opublikowane wyniki określają zakres zużycia paliwa i emisji spalin dla każdego wariantu silnika i skrzyni biegów.

   

  Uwaga: wartości uzyskane w cyklu WLTP opierają się na ustandardyzowanych, jasno określonych procedurach laboratoryjnych.

Pytania i odpowiedzi.

Dlaczego dane w cyklu NEDC są mało miarodajne?

Cykl NEDC (New European Driving Cycle; ang. "nowy europejski cykl jazdy") został wprowadzony w 1992 roku, jednak zarówno samochody, jak i sposób ich eksploatacji zmieniły się od tego czasu. Testy NDEC to sztuczne laboratoryjne pomiary, które mają na celu porównanie różnych pojazdów, ale nie odzwierciedlają rzeczywistego zużycia paliwa. W rezultacie dane wartości spalania w codziennej eksploatacji często odbiegają od oficjalnych danych. Dzieje się tak z kilku powodów:

 

 • Teoretyczny profil jazdy nie odpowiada rzeczywistym profilom kierowców
 • Niewystarczające przyspieszenie
 • Nieuwzględnienie wysokich prędkości, np. na autostradach, przez co średnia prędkość jest zbyt niska
 • Momenty zmiany biegów nie uwzględniają długości przełożeń i charakterystyki skrzyń biegów: są określane ogólnie na podstawie typu przekładni, więc np. są identyczne dla wszystkich samochodów ze skrzynią manualną
 • Wyposażenie dodatkowe nie jest uwzględniane.

 

Co mierzy cykl NEDC?

Pomiary w cyklu NEDC obowiązują wszystkie pojazdy od 1992 roku. Procedura testowa bazuje na dość teoretycznym profilu jazdy i składa się z dwóch faz: pierwsza, 13 minutowa, symuluje jazdę w ruchu miejskim i obejmuje częste zwalnianie, zatrzymywanie i przyspieszanie. Druga faza symuluje jazdę pozamiejską z maksymalną prędkością 120 km/h.

 

Na czym polegają cztery etapy cyklu WLTP?

Aby dokonać bardziej miarodajnego i odpowiadającego rzeczywistości pomiaru spalania, cykl WLTP opiera się na prawdziwych profilach jazdy uzyskanych podczas międzynarodowych badań. Procedura testowa składa się z czterech faz, reprezentujących spotykane na całym świecie profile jazdy w jednym z czterech wariantów prędkości jazdy: niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka.

 

Czym różni się cykl NEDC od WLTP?

Od wprowadzenia procedury pomiarów NEDC w 1992 roku zmieniły się zarówno samochody, jak też styl jazdy kierowców. Dlatego nowy cykl WLTP został opracowany tak, aby lepiej odzwierciedlić rzeczywiste warunki użytkowania pojazdów, uwzględniając: • Dłuższy czas trwania pomiaru (30 min vs 20 min)
 • Krótsze postoje (13% vs 25%)
 • Dłuższy dystans (ok. 23 km vs 11 km)
 • Wyższe prędkości (maks. 130 km/h vs 120 km/h)
 • Blisko 50% wyższe prędkości średnie
 • Wyższe maksymalne przyspieszenie i większa liczba faz przyspieszania
 • Około 20-30% większą moc silnika
 • Bardziej realistyczne określenie oporów jazdy wpływających na zużycie paliwa
 • Wpływ wyposażenia dodatkowego.

 

Wartości uzyskane w cyklu WLTP są porównywalnie miarodajne na całym świecie, natomiast wyniki NEDC obowiązują tylko w Europie.

 

Ciekawe tematy: