Stellantis Polska Sp. z o.o.

DANE FIRMY

Stellantis Polska Sp. z o.o

02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206

Kontakt: 

tel.:+48 22 583 00 92 

 

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, numer KRS: 0000019125,

REGON: 012077140, NIP: 5260151365

Kapitał zakładowy: 58 492 000 PLN​

Członkowie Zarządu: Roberto Matteucci, Frederique Hydrio, Adam Męciński

Informujemy Państwa o planowanych zmianach w Stellantis Polska sp. z o.o.

Planuje się wydzielenie z majątku spółki pięciu oddziałów, zajmujących się sprzedażą nowych samochodów marki Peugeot, marki Citroën, marki DS oraz obsługą posprzedażową tych marek prowadzoną w ramach autoryzowanych stacji obsługi. Planuje się przeniesienie oddziałów do PSA Retail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Poniżej publikujemy Plan Podziału Stellantis Polska Sp. z o.o. (Spółka Dzielona) z dnia 17 grudnia 2021 roku poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na PSA Retail Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca).

 

Plan Podziału do pobrania

Zgodnie z wymogiem sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 spółki Grupy Stellantis w Polsce publikują  poniższe informacje:

 

 

Stellantis Polska sp. z o.o. (wcześniej: Opel Poland sp. z o.o.): Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. dla spółki Opel Poland sp. z o.o.

 

Do pobrania

Stellantis Polska sp. z o.o. jako następca prawny spółki Citroen Polska sp. z o.o.: Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. dla spółki Citroen Polska sp. z o.o.

 

Do pobrania

Stellantis Polska sp. z o.o. jako następca prawny spółki Peugeot Polska sp. z o.o.: Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. dla spółki Peugeot Polska sp. z o.o.

 

Do pobrania

Opel Manufacturing Poland sp. z o.o.: Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. dla spółki Opel Manufacturing Poland sp. z o.o.

 

Do pobrania

Zarząd Stellantis Polska sp. z o.o.