SKIP TO CONTENT
Stellantis Polska Sp. z o.o.

Dane firmy

Stellantis polska sp. z o.o

02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206

Kontakt: 

tel.:+48 22 583 00 92 

 

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, numer KRS: 0000019125,

REGON: 012077140, NIP: 5260151365

Kapitał zakładowy: 58 492 000 PLN​

Członek Zarządu: Roberto Matteucci

 

 

Informujemy Państwa o planowanych zmianach w Stellantis Polska sp. z o.o.

Planuje się wydzielenie z majątku spółki pięciu oddziałów, zajmujących się sprzedażą nowych samochodów marki Peugeot, marki Citroën, marki DS oraz obsługą posprzedażową tych marek prowadzoną w ramach autoryzowanych stacji obsługi. Planuje się przeniesienie oddziałów do PSA Retail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Poniżej publikujemy Plan Podziału Stellantis Polska Sp. z o.o. (Spółka Dzielona) z dnia 17 grudnia 2021 roku poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na PSA Retail Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca).

Zgodnie z wymogiem sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022 spółki Grupy Stellantis w Polsce publikują  poniższe informacje:
- Stellantis Polska sp. z o.o.: Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. 

 

- Stellantis Gliwice sp. z o.o.: Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. 

Zgodnie z wymogiem rozporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 spółki Grupy Stellantis w Polsce publikują  poniższe informacje:
Stellantis Polska sp. z o.o. (wcześniej: Opel Poland sp. z o.o.): Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
Stellantis Gliwice sp. z o.o. jako następca prawny spółki Opel Manufacturing Poland sp. z o.o.: Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. dla spółki Opel Manufacturing Poland sp. z o.o.
Zgodnie z wymogiem sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 spółki Grupy Stellantis w Polsce publikują  poniższe informacje:
- Stellantis Polska sp. z o.o. (wcześniej: Opel Poland sp. z o.o.): Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. dla spółki Opel Poland sp. z o.o.

 

- Stellantis Polska sp. z o.o. jako następca prawny spółki Peugeot Polska sp. z o.o.: Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. dla spółki Peugeot Polska sp. z o.o.

 

- Stellantis Polska sp. z o.o. jako następca prawny spółki Citroen Polska sp. z o.o.: Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. dla spółki Citroen Polska sp. z o.o.

 

- Opel Manufacturing Poland sp. z o.o.: Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. dla spółki Opel Manufacturing Poland sp. z o.o.

Zarząd Stellantis Polska sp. z o.o.

 

Informujemy Państwa o planowanych zmianach w Opel Poland sp. z o.o. Planuje się połączenie spółek Opel Poland sp. z o.o.; Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o.. Formalnie po zakończeniu rozpoczętej obecnie procedury, Opel Poland sp. z o.o. przejmie Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o.. Zapewniamy, że proces połączenia nie będzie odczuwalny dla naszych Klientów i Kontrahentów. 

Poniżej publikujemy Plan Połączenia spółek Opel Poland sp. z o.o. ; Peugeot Polska sp. z o.o. oraz Citroen Polska sp. z o.o..

 

Zarząd Opel Poland sp. z o.o.