Opel Poland sp. z o.o.

DANE FIRMY

Opel Poland sp. z o.o.

02-219 Warszawa, Aleja Krakowska 206

Kontakt: 

tel.:+48 22 583 00 92 

 

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, numer KRS: 0000019125,

REGON: 012077140, NIP: 5260151365

Kapitał zakładowy: 39 666 000,00 ZŁ

Członkowie Zarządu: Roberto Matteucci, Frederique Hydrio, Adam Męciński