SKIP TO CONTENT
SKIP TO CONTENT

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu indywidualnego i badań rynkowych przez Stellantis Polska Sp. z o.o., al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa oraz PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francja działających w charakterze administratorów danych.

Moje dane będą przetwarzane i udostępniane dla realizacji celów wskazanych poniżej oraz udostępniane następującym odbiorcom:

 

Dane

Cel(-e)

Odbiorca (Odbiorcy)

Dane do identyfikacji i kontaktu (np. imię
i nazwisko, adres
e-mail, adres, numer telefonu) oraz przekazane przeze mnie dane powiązane (np.
w ramach mojego zapytania /
w związku z nim)

Obsługa klienta: 
np. zaproszenia do udziału w wydarzeniach, informacje o aktualizacjach (technicznych) mojego pojazdu lub
o wszelkich usługach związanych z pojazdem, powiadomienia o terminach konserwacji / przeglądu / serwisowania lub informacje na temat pomocy drogowej.
Informacje o kliencie: Kontakt, np. w celu przekazywania informacji o nowych i używanych pojazdach, ofertach finansowania i leasingu, czynnościach serwisowych dealera, ofertach związanych z serwisowaniem pojazdu, terminie zakończenia umowy finansowania lub umowy leasingu, albo o środkach poprawy jakości mojego pojazdu.
Reklama: Indywidualne lub spersonalizowane reklamy ofert, produktów i usług.
Badanie zadowolenia klienta: Kontakt po dokonanym zakupie / zrealizowanej usłudze, np. w kwestii mojego zadowolenia z pojazdu lub ze świadczonych usług.

Stellantis Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa oraz PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francja. Wymienieni wyżej odbiorcy udostępniają Państwa dane osobowe odpowiednim podmiotom przetwarzającym w celu świadczenia usług IT dla realizacji wymienionych celów:

 

· Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex - Francja) współpracujący z podmiotami przetwarzającymi dane, znajdującymi się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). Aby uzyskać egzemplarz, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

 

· Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 Bezons cedex, Francja) współpracujący z podmiotami przetwarzającymi dane, znajdującymi się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). Aby uzyskać egzemplarz, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

 

· IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, France who engages other (sub-) processors who are located outside of the European Economic Area (EEA) and therefore in a country without adequate level of data protection. There is no adequacy decision of the European Commission, but there are appropriate safeguards in place, which are in this case respective Binding Corporate Rules (BCR’s). In order to obtain a copy please follow this link: https://www.ibm.com/privacy/details/us/en/bcr.html

 

· Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londyn, EC2N 4AY, Wielka Brytania znajdujący się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). Aby uzyskać egzemplarz, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

- Fair Computer Systems, Ostendstr. 132, 90482 Nürnberg, Niemcy

- IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, Francja

- MRM McCann GmbH, Großer Hasenpfad 44, 60598 Frankfurt, Niemcy

 

· Majorel Berlin GmbH, Wohlrabedamm 32, 13629 Berlin, Germany 

· Sitel Europe Limited, 53-55 Butts Road, Coventry, Warwickshire, CV1 3BH, United Kingdom, who is located outside of the European Economic Area (EEA), in the UK and therefore in a country without adequate level of data protection, but there is an adequacy decision of the European Commission for the UK.

· Fair Computer Systems, Ostendstr. 132, 90482 Nürnberg, Germany

Dane Cel(-e) Odbiorca (Odbiorcy)
Dane do identyfikacji i kontaktu (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu) oraz przekazane przeze mnie dane powiązane (np. w ramach mojego zapytania / w związku z nim)  Obsługa klienta:
np. zaproszenia do udziału w wydarzeniach, informacje o aktualizacjach (technicznych) mojego pojazdu lub
o wszelkich usługach związanych z pojazdem, powiadomienia o terminach konserwacji / przeglądu / serwisowania lub informacje na temat pomocy drogowej.
Informacje o kliencie: Kontakt, np. w celu przekazywania informacji o nowych i używanych pojazdach, ofertach finansowania i leasingu, czynnościach serwisowych dealera, ofertach związanych z serwisowaniem pojazdu, terminie zakończenia umowy finansowania lub umowy leasingu, albo o środkach poprawy jakości mojego pojazdu.
Reklama: Indywidualne lub spersonalizowane reklamy ofert, produktów i usług.
Badanie zadowolenia klienta: Kontakt po dokonanym zakupie / zrealizowanej usłudze, np. w kwestii mojego zadowolenia z pojazdu lub ze świadczonych usług. 
Stellantis Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa oraz PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francja. Wymienieni wyżej odbiorcy udostępniają Państwa dane osobowe odpowiednim podmiotom przetwarzającym w celu świadczenia usług IT dla realizacji wymienionych celów:


· Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex - Francja) współpracujący z podmiotami przetwarzającymi dane, znajdującymi się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). Aby uzyskać egzemplarz, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/


· Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 Bezons cedex, Francja) współpracujący z podmiotami przetwarzającymi dane, znajdującymi się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). Aby uzyskać egzemplarz, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf


· IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, France who engages other (sub-) processors who are located outside of the European Economic Area (EEA) and therefore in a country without adequate level of data protection. There is no adequacy decision of the European Commission, but there are appropriate safeguards in place, which are in this case respective Binding Corporate Rules (BCR’s). In order to obtain a copy please follow this link: https://www.ibm.com/privacy/details/us/en/bcr.html


· Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londyn, EC2N 4AY, Wielka Brytania znajdujący się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). Aby uzyskać egzemplarz, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod linkiem: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

- Fair Computer Systems, Ostendstr. 132, 90482 Nürnberg, Niemcy

- IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, Francja

- MRM McCann GmbH, Großer Hasenpfad 44, 60598 Frankfurt, Niemcy


· Majorel Berlin GmbH, Wohlrabedamm 32, 13629 Berlin, Germany

· Sitel Europe Limited, 53-55 Butts Road, Coventry, Warwickshire, CV1 3BH, United Kingdom, who is located outside of the European Economic Area (EEA), in the UK and therefore in a country without adequate level of data protection, but there is an adequacy decision of the European Commission for the UK.

· Fair Computer Systems, Ostendstr. 132, 90482 Nürnberg, Germany 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz PSA Automobiles SA moich danych osobowych wskazanych powyżej w celu umożliwienia dokładnej identyfikacji i oferowania mi możliwie najlepszych usług i świadczeń oraz w celu uniknięcia ewentualnych nieścisłości w realizacji wskazanych celów. Wskazane podmioty stosują zasady biznesowe w procesach dopasowywania i łączenia danych w celu wykrycia potencjalnych zbieżności pomiędzy dwoma lub większą liczbą rekordów pochodzących z różnych źródeł i systemów (np. zebranych poprzez wnioski on-line wysyłane do firmy Opel, udział w wydarzeniach marketingowych czy korzystanie z MyOpel), aby stworzyć unikalny i aktualny główny rejestr klientów.

Moje dane osobowe będą przechowywane dla realizacji wyżej wymienionych celów przez okres trzech lat od daty ostatniego kontaktu z firmą Opel.


Przetwarzanie danych odbywa się w na podstawie zgody, której niniejszym udzielam (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Potwierdzam zapoznanie się z przysługującymi mi prawami do prywatności wskazanymi w polityce prywatności i polityce plików cookies oraz moje dane kontaktowe.

 

 

Nasze dane kontaktowe:

Stellantis Polska Sp. z o.o., Aleja Krakowska 206, 02-219 Warszawa, tel. +48 22 209 16 00, adres e-mail: opel@stellantis-privacyrights.com

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francja, adres e-mail: opel@stellantis-privacyrights.com