SKIP TO CONTENT
Badanie Techniczne

BADANIE TECHNICZNE 

W SERWISIE OPLA 

ZA 99 ZŁ BRUTTO***

Zdaj ten egzamin z pomocą najlepszych 

Reguły Obowiązkowych Badań Technicznych (OBT) są uregulowane przez Ustawę Prawo o ruchu drogowym. Przeprowadza się je przed upływem trzech, a następnie pięciu lat od daty pierwszej rejestracji pojazdu. Po tym czasie OBT wymagane jest co roku. Jest to konieczne, aby utrzymać poziom emisji spalin pod kontrolą oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkownika samochodu, poprzez sprawdzenie stanu technicznego i sprawności wszystkich istotnych elementów pojazdu. Za brak aktualnego badania kierowca zostaje ukarany mandatem w wysokości 1500-5000 złotych. Dodatkowo policja może zatrzymać dowód rejestracyjny.

Jeżeli chcesz uprościć całą procedurę oraz zaoszczędzić czas i pieniądze, zapraszamy do jednej z naszych Autoryzowanych Stacji Obsługi**.

 

Usługa BADANIE TECHNICZNE w Serwisie Opla obejmuje:

  • Wstępną kontrolę wszystkich elementów samochodu, które podlegają Obowiązkowemu Badaniu Technicznemu (OBT).*
  • Przeprowadzenie OBT w Stacji Kontroli Pojazdów wraz z dokonaniem odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.

 

W przypadku wykrycia ewentualnych usterek, które uniemożliwiają pozytywne przeprowadzenie Obowiązkowego Badania Technicznego, dokonamy ich wyceny i zaproponujemy ich usunięcie w naszym serwisie.

Nikt nie zna lepiej Twojego samochodu niż nasi wykwalifikowani specjaliści. Wybór serwisu marki Opel jest równoznaczny z otrzymaniem usług najwyższej jakości i możliwością uzyskania porad kompetentnych specjalistów gwarantujących nienaganny stan samochodu.

 

* Szczegóły w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r., Dz. U. z 7 września 2012, poz. 99.

**Dotyczy wybranych Autoryzowanych Stacji Obsługi, szczegóły u Doradców Serwisowych Klienta.

***Wysokość aktualnej opłaty administracyjnej za OBT (98 zł) dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z opłatą ewidencyjną (1 zł) za pozytywnie zakończone badanie techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego. Dla innych pojazdów (np. taxi, zasilanych gazem LPG) opłata za usługę będzie zgodna z cennikiem ustawowym OBT. Podana cena zostanie zastosowana w przypadku braku konieczności usunięcia usterek uniemożliwiających przeprowadzenie OBT.