SKIP TO CONTENT
Gwarancja sprzedawcy

Gwarancja sprzedawcy na samochód

 

 

Każdy fabrycznie nowy Opel jest objęty 2-letnią gwarancją sprzedawcy. Okres ochrony nie jest uzależniony od przebiegu auta.* Początek gwarancji liczony jest od daty pierwszej rejestracji lub wydania samochodu przez dealera marki Opel, w zależności, które zdarzenie nastąpiło pierwsze.

  • 2-letnia gwarancja sprzedawcy na samochody marki Opel
  • 1 rok całodobowej pomocy Opel Assistance
  • 12-letnia (Combo 8-letnia, Movano 6-letnia) gwarancja sprzedawcy na perforację korozyjną nadwozia
 
 

Ogólne warunki
Zobowiązania gwarancyjne sprzedawcy są ograniczone wyłącznie do nieodpłatnej naprawy pojazdu przez Autoryzowany Serwis Opel. Naprawa lub wymiana niesprawnych części jest przeprowadzana przez autoryzowany serwis, do którego samochód został oddany, bez opłat za części i robociznę. Termin gwarancji sprzedawcy biegnie na nowo od chwili istotnej naprawy rzeczy/części rzeczy. W innych przypadkach termin gwarancji sprzedawcy ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją sprzedawcy uprawniony z gwarancji sprzedawcy nie mógł korzystać.


Wyłączenia
Gwarancją sprzedawcy nie są objęte okresowe czynności serwisowe i konserwacyjne. Podobnie jak części i płyny podlegające normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu. W zależności od warunków użytkowania i stylu jazdy kierowcy, może występować dodatkowe zużycie części, a naprawa wywołanych w ten sposób usterek nie jest objęta gwarancją sprzedawcy. Szczegółowe wyłączenia gwarancji sprzedawcy są opisane w książeczce serwisowej i gwarancyjnej samochodu.


Zasięg geograficzny
Gwarancja obejmuje naprawy wykonane przez Autoryzowane Serwisy Opel zlokalizowane na terenie Europy. W Wielkiej Brytanii czynności serwisowe są prowadzone przez Autoryzowane Serwisy Vauxhall.


Gwarancja sprzedawcy na samochody marki Opel nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.