Gwarancja na części zamienne i akcesoria

Gwarancja na części zamienne i akcesoria.

Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Ruessulsheim, Germany udziela  gwarancji na swoje części zamienne i akcesoria w zakresie wad produkcyjnych lub materiałowych w okresie wyszczególnionym poniżej, począwszy od udokumentowanej daty sprzedaży produktu w Polsce nabywcy finalnemu, bez limitu kilometrów:

- 2 lata: amortyzatory, akumulatory rozruchowe oraz elementy składowe układu wydechowego

- 1 rok: pozostałe części zamienne i akcesoria

Upoważnionymi do rozpatrywania zgłoszeń w ramach gwarancji są wyłącznie Autoryzowane Serwisy marki Opel (ASO)na terenie Polski.

Gwarancja obejmuje:

- wymianę lub przywrócenie do właściwego stanu Produktu uznanego przez ASO za wadliwy, jak również robociznę, która dotyczy wymiany lub naprawy Produktu, w przypadku jeśli Produkt uznany za wadliwy był pierwotnie zamontowany w ASO.

- wyłącznie wymianę lub przywrócenie do właściwego stanu Produktu uznanego przez ASO za wadliwy, w przypadku jeśli nie został on pierwotnie zamontowany w ASO.

Do naprawy mogą być użyte części oryginalne lub części fabrycznie regenerowane o parametrach odpowiadającym częściom oryginalnym.

 

 

Zasięg geograficzny:

Gwarancja na oryginalne części zamienne i akcesoria marki Opel ma zastosowanie wyłącznie na terenie Polski.

Naprawy nieistotne, jak również wymiana pojedynczych elementów Produktu, wykonane w ramach gwarancji nie powodują odnowienia jej biegu.

W przypadku braku możliwości korzystania z Produktu w związku z wykonywaniem nieistotnych napraw, gwarancja zostanie przedłużona odpowiednio o ten okres.

W przypadku wymiany Produktu na nowy, gwarancja odnawia swój bieg.

Części wymienione w ramach gwarancji staja się własnością Gwaranta.

Gwarancja na oryginalne części zamienne i akcesoria marki Opel, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z wyłączeniem przedsiębiorców dla których rękojmia została wyłączona.