SKIP TO CONTENT
Zużycie paliwa

Dbałość o klienta

Zużycie paliwa

Jakie są założenia cyklu NEDC?

Cykl NEDC jest testem laboratoryjnym, opierającym się na teoretycznym profilu jazdy i składa się z dwóch części. W ciągu pierwszych 13 minut symuluje jazdę w ruchu miejskim z wieloma fazami hamowania i ruszania. Druga część odpowiada podróży pozamiejskiej z maksymalną prędkością 120 km/h.

Co mierzy NEDC?

NEDC jest testem laboratoryjnym, którym mierzy się w celach porównawczych zużycie paliwa przez pojazdy, nieodzwierciedlając zróżnicowanych elementów faktycznej codziennej jazdy.

Rzeczywiste zużycie paliwa istotnie różni się od danych pozyskiwanych w testach zgodnych z cyklem NEDC. Do głównych powodów należy zaliczyć:

 • teoretyczne profile jazdy, nie odpowiadające rzeczywistym profilom użytkowników,
 • niewystarczające przyspieszenia,
 • zbyt wiele faz hamowania i ruszania,
 • zbyt niskie prędkości jazdy,
 • punkty zmiany biegów ogólnie określone wg rodzaju skrzyni biegów, a więc takie same dla wszystkich samochodów z manualną skrzynią biegów,
 • wyposażenie opcjonalne niebrane pod uwagę.

Jaka jest różnica między cyklem NEDC a WLTP?

WLTP to:

 • dłuższe czasy cyklu pomiarowego (30 min i 20 min),
 • krótsze czasy postojów (13% vs 25%),
 • większe odległości (około 23 km vs 11 km),
 • wyższe prędkości maksymalnie (130 km/h vs 120 km/h),
 • prawie 50% wyższa średnia prędkość jazdy,
 • wyższe maksymalne przyspieszenie i więcej faz przyspieszenia,
 • około 20-30% wyższa wykorzystana moc, w zależności od sytuacji na drodze,
 • bardziej realistyczne obliczanie oporu toczenia na potrzeby badań zużycia paliwa,
 • uwzględnienie masy wyposażenia dodatkowego w pojeździe.

 

Wartości uzyskane za pomocą WLTP są porównywalne na całym świecie, podczas gdy wartości NEDC obowiązywały tylko w Europie.

Czym jest ogólnoświatowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich (WLTP)?

Cykl WLTP jest ustandaryzowanym testem pomiarowym zużycia paliwa i emisji spalin, obowiązującym na całym świecie. Choć WLTP to również test przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych, uwzględnia on sytuacje bardziej zbliżone do codziennych warunków eksploatacji, a zatem wyniki są bardziej realistyczne. 

 

Cykl WLTP składa się z kilku faz, które symulują najczęstsze profile jazdy: miejski (low), podmiejski (medium), w ruchu przyspieszonym (high) i autostradowy (extra high). Każda z tych faz uwzględnia zróżnicowaną liczbę faz przyspieszenia, hamowania i zatrzymania, a wszystko po to, aby cykl testowy był jak najbardziej zbliżony do przeciętnego rzeczywistego cyklu jazdy.

Dlaczego cykl NEDC nie jest już obowiązujący?

NEDC (New European Driving Cycle - nowy europejski cykl jazdy) został wprowadzony w 1992 roku. Od tego czasu, samochody, drogi i zachowania podczas jazdy znacząco się zmieniły. Ten sztuczny test laboratoryjny umożliwiał porównanie wyników zużycia paliwa, ale z pominięciem faktycznych warunków i stylów jazdy.

 

Rzeczywiste zużycie paliwa w dzisiejszych czasach często bardzo różni się od danych uzyskach zgodnie z NEDC. Do głównych przyczyn takiego stanu rzeczy należy zaliczyć:

 • teoretyczne profile jazdy, nie odpowiadające rzeczywistym profilom użytkowników,
 • niewystarczające przyspieszenia,
 • zbyt wiele faz hamowania i ruszania,
 • zbyt niskie prędkości jazdy,
 • punkty zmiany biegów ogólnie określone wg rodzaju skrzyni biegów, a więc takie same dla wszystkich samochodów z manualną skrzynią biegów,
 • wyposażenie opcjonalne niebrane pod uwagę.

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Jeśli nadal potrzebujesz odpowiedzi, jesteśmy tu, by pomóc.