SKIP TO CONTENT
Czas ładowania

Czas ładowania samochodów elektrycznych

Czas ładowania akumulatorów samochodu elektrycznego można łatwo obliczyć w przybliżeniu. Wystarczy podzielić pojemność akumulatorów przez moc ładowania. Na przykład dla Mokki Electric, jeśli 50 kWh podzielimy 11 kW, da nam to wynik około 4,5 godziny. Warto jednak pamiętać, że moc ładowania może być zmienna podczas tego procesu i zależeć od stanu (żywotności) akumulatora czy temperatury otoczenia

Czym się różni ładowanie prądem przemiennym od ładowania prądem stałym?

AC, czyli prąd przemienny
Samochód elektryczny można ładować prądem przemiennym. Należy jednak wiedzieć, że zespół akumulatorów może być zasilany wyłącznie prądem stałym, dlatego ładowarka pokładowa, zamontowana w samochodzie, przekształca prąd przemienny z sieci na prąd stały. Stacje ładowania AC, wyposażone w znormalizowane złącza, dostarczają prąd przemienny jednofazowy lub trójfazowy. 
AC, czyli prąd przemienny, charakteryzuje cykliczną zmiennością kierunku przepływu w takt zmian polaryzacji napięcia w przewodach obwodu elektrycznego. Wykorzystanie prądu przemiennego w sieci energetycznej jest korzystniejsze ze względu na wyższą efektywność przy przesyle na duże odległości.
DC, czyli prąd stały
DC oznacza prąd stały, ponieważ prąd elektryczny płynie w jednolitym kierunku. Bezpośrednie ładowanie akumulatorów prądem stałym odbywa się wyłącznie za pomocą szybkiej ładowarki dostępnej na stacji publicznej. Napięcie przemienne z sieci przekształcane jest w napięcie stałe przez wbudowany w ładowarce publicznej przetwornik. W ten sposób proces nie zachodzi już w samochodzie, a prąd przepływa bezpośrednio do zespołu akumulatorów. I ładowanie trwa krócej. 
Specjalne zabezpieczenia układu stosowane są podczas ładowania akumulatorów prądem stałym, czyli podczas tak zwanego szybkiego ładowania, ponieważ może ono prowadzić do przegrzania akumulatorów i ich nieodwracalnego uszkodzenia. W Europie gniazdo CCS jest standardem w procesie ładowania prądem stałym. 
Która metoda ładowania jest lepsza?

Akumulatory każdego samochodu elektrycznego Opla można ładować prądem przemiennym lub prądem stałym. Każda z tych opcji ma swoje zalety: prąd przemienny jest dostępny w zasadzie wszędzie, z gniazdka domowego, w stacji Wallbox i na stacjach publicznych. Ładowanie prądem przemiennym jest też tańsze.

Ładowaniem prądem stałym jest szybsze, sprawdza się na długich trasach. W około 30 minut możesz doładować akumulatory do 80% pojemności energetycznej. To tyle, ile zajmuje dłuższa przerwa na kawę. Warto jednak pamiętać, że zbyt częste szybkie ładowanie prądem stałym może z czasem przyczynić się do uszkodzenia akumulatorów. I jest też o wiele droższe.

 

Czasy ładowania w pigułce

Tutaj porównasz czasy ładowania akumulatorów w zależności od zastosowanego kabla i urządzenia.

To warto wiedzieć o czasie ładowania

Ile trwa ładowanie akumulatorów samochodu elektrycznego?

Czas ładowania zespołu akumulatorów samochodu elektrycznego zależy od trzech głównych czynników: stopnia naładowania akumulatorów, łącznej pojemności energetycznej całego zespołu oraz mocy ładowania ze źródła zasilania. Korzystając z szybkiej ładowarki prądu stałego na publicznej stacji, naładujesz akumulatory 50 kWh od 0% do 80% pojemności w około 30 minut. Stacja Wallbox o mocy 22 kW naładuje akumulatory Corsy Electric (z ładowarką pokładową 7,4 kW) do pełna w 7,5 godziny. Ładowanie z mocą 3,7 kW potrwa dwa razy dłużej.

Ile kosztuje ładowanie akumulatorów?

Koszt ładowania Twojego samochodu elektrycznego zależy od taryfy operatora. Ładowanie do 100% całkowicie rozładowanych akumulatorów Corsy Electric, według uśrednionej stawki 0,80 zł/kWh (stan na 03.2022) kosztuje co najmniej 40 zł. 

Jakie inne czynniki mają wpływ na czas ładowania?

Wydajność ładowania zespołu akumulatorów zależy do kilku czynników, w tym  temperatury zewnętrznej, ponieważ jest on zoptymalizowany dla temperatur około 20 stopni Celsjusza. Zimą lub latem czas ładowania może być odpowiednio dłuższy. Ponadto prędkość ładowania jest wyższa, gdy zespół akumulatorów jest ładowany w zakresie od 20 do 80% pojemności.

Szukasz innych informacji?

Koszty ładowania
Dowiedz się więcej
Zużycie energii
Dowiedz się więcej
Modele elektryczne i hybrydowe plug‑in
Dowiedz się więcej