SKIP TO CONTENT
Cykl WLTP
Aby zmierzyć bliższą rzeczywistości ilość paliwa zużywaną przez pojazdy oraz porównać wyniki z obowiązującymi surowymi normami, wszystkie nowe samochody poddawane są ustandardyzowanym testom pomiarowym. Od 1 września 2017 roku w Europie obowiązuje nowa procedura pomiarowa WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicle Test Procedure; ang. światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich) dla samochodów osobowych. Zastępuje ona dotychczasowy cykl NEDC (New European Driving Cycle; ang. nowy europejski cykl jazdy) obowiązujący od 1992 roku. Od 1 września 2018 roku producenci samochodów są zobowiązani do publikacji danych zużycia paliwa i emisji spalin zgodnych z nową procedurą WLTP. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o cyklu WLTP i różnicach względem dotychczas obowiązującego cyklu NEDC, a także o nowej normie emisji spalin Euro 6d-TEMP i procedurze RDE (Real Driving Emissions: ang. badanie emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy). 
Dowiedz się więcej

WLTP vs. NEDC

WLTP NEDC
Temperatura początkowa
14°C 20-30°C
Czas trwania cyklu
30 min 20 min
Czas postojów
13% 25%
Dystans
Średnia: 23 km
Średnia: 11 km
Prędkość

Średnia: 46,6 km/h

Maksymalna: 131 km/h

Średnia 34 km/h

Maksymalna: 121 :km/h

Wykorzystana moc

Średnia: 7 kW

Maximum: 47 kW

Średnia: 4 kW

Maksymalna: 34 kW

Wpływ wyposażenia dodatkowego, klimatyzacji i oporów toczenia opon
Uwzględniana obecność wyposażenia dodatkowego i jego wpływ na masę pojazdu, aerodynamikę i opory toczenia opon. Klimatyzacja nieuwzględniona.
Uwzględniane tylko opory toczenia opon

WLTP: Bardziej miarodajne spalanie.

Nowy cykl WLTP uwzględnia sytuacje bardziej zbliżone do codziennych warunków eksploatacji niż w przypadku obowiązującego obecnie cyklu NEDC. W ten sposób możesz bardziej miarodajnie określić codzienne zużycie paliwa.

Cykl WLTP został wprowadzony 1 września 2017 roku tylko dla nowych pojazdów. Rok później jest już obowiązkowy dla wszystkich samochodów osobowych i zastępuje dotychczasowy cykl NEDC. Choć WLTP to również test przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych, uwzględnia on sytuacje bardziej zbliżone do codziennych warunków eksploatacji, a zatem wyniki są bardziej realistyczne.

Cykl WLTP uwzględnia:

 • Bardziej realistyczną dynamikę jazdy i panującą na zewnątrz temperaturę
 • Pomiar na dłuższym dystansie 
 • Wyższe prędkości średnie i maksymalne
 • Krótsze postoje
 • Częstsze hamowanie i przyspieszanie.


Wyposażenie dodatkowe jest również uwzględniane w testach WLTP.
Wartości spalania wg cyklu WTLP modeli Opla znajdziesz w konfiguratorze.

Na czym polega cykl WLTP?

Cykl WLTP

Cykl WLTP składa się z kilku faz, które symulują najczęstsze profile jazdy kierowców na całym świecie. W porównaniu z dotychczasowym cyklem NEDC, WLTP uwzględnia bardziej dynamiczną jazdę, mniej postojów i jazdę przy wyższych prędkościach na dłuższych odcinkach, oddając bardziej realistyczne, codzienne warunki jazdy. 

 

Każdy model z dostępnymi wariantami silnika i skrzyń biegów jest poddawany testom z uwzględnieniem wyposażenia najmniej i najbardziej obciążającego zużycie paliwa. W efekcie wyniki testów WLTP przedstawiają wartości zużycia paliwa i emisji CO2 niż dotychczasowe testy NEDC, ale są one bardziej miarodajne, bo zbliżone do faktycznych. 

 • Cykl WLTP

  Cykl WLTP

  Cykl WLTP składa się z kilku faz, które symulują najczęstsze profile jazdy kierowców na całym świecie. W porównaniu z dotychczasowym cyklem NEDC, WLTP uwzględnia bardziej dynamiczną jazdę, mniej postojów i jazdę przy wyższych prędkościach na dłuższych odcinkach, oddając bardziej realistyczne, codzienne warunki jazdy. 

   

  Każdy model z dostępnymi wariantami silnika i skrzyń biegów jest poddawany testom z uwzględnieniem wyposażenia najmniej i najbardziej obciążającego zużycie paliwa. W efekcie wyniki testów WLTP przedstawiają wartości zużycia paliwa i emisji CO2 niż dotychczasowe testy NEDC, ale są one bardziej miarodajne, bo zbliżone do faktycznych. 

Norma Euro 6 i test RDE

Parametry procedur testowych WLTP RDE
Temperatura
14°C - 23°C
3°C - 30°C

umiarkowane warunki
Masa

Samochód 

z kierowcą i obciążeniem 15%

Z maks. obciążeniem do 90%
Czas trwania 
30 minut
90-120 minut
Trasa
Określony cykl
Dowolna trasa w mieście, poza miastem, na autostradzie w ramach warunków testu

Testy w rzeczywistym ruchu ulicznym.

Zgodnie z nową normą emisji spalin Euro 6d-TEMP, samochody będą poddawane dodatkowemu testowi przeprowadzanemu w bardziej restrykcyjnych warunkach w celu potwierdzenia deklarowanych danych zużycia paliwa i emisji spalin.  Oznacza to, że dopuszczalne wartości graniczne emisji tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych będą obowiązywały nie tylko podczas testów laboratoryjnych WLTP, ale również zostaną zweryfikowane w warunkach rzeczywistych.


Dlatego test RDE (Real Driving Emissions: ang. badanie emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy) nie wymaga ściśle określonego cyklu jazdy. Jego parametry, w tym dystans, przyspieszenie, temperatura na zewnątrz, siła wiatru czy natężenie ruchu ulicznego dobierane są dowolnie w ramach określonych statystycznych warunków brzegowych.

Ciekawe tematy: