Cykl WLTP

Od 1 września 2017 roku część nowych pojazdów otrzymała homologację uwzględniającą bardziej miarodajne, bliższe rzeczywistości pomiary zużycia paliwa i emisji CO2 w cyklu WLTP. Pomiary cyklu WLTP są obowiązkowe dla samochodów osobowych i zastępują od 1 września 2018 roku dotychczasowy cykl NEDC. 

 

Pomiary cyklu WLTP są odpowiedzią na krytykę procedur pomiarowych w cyklu NEDC. Profil jazdy w cyklu WLTP jest bliższy rzeczywistej eksploatacji pojazdu, a pomiary dokonywane są nie tylko dla poszczególnych wersji wyposażenia standardowego, ale również z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego. 

 

Ze względu na bardziej realistyczne warunki przeprowadzania testów, wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w wielu przypadkach są wyższe od tych uzyskanych w pomiarach wg cyklu NEDC. Zużycie paliwa w codziennej eksploatacji zależy w dużej mierze od indywidualnego stylu jazdy i rodzaju obszaru, w którym pojazd się porusza (miasto, drogi pozamiejskie czy autostrady). Wyniki testów WLTP lepiej uwzględniają te różnice. Podczas gdy dotychczasowy cykl NEDC określał wartości tylko dla jazdy miejskiej, pozamiejskiej i mieszanej (zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 715/2008 692/2008) i na podstawie teoretycznego profilu jazdy, cykl WLTP udostępnia cztery rodzaje danych uzyskane w czterech zakresach prędkości (niskiej, średniej, wysokiej i bardzo wysokiej), opartych na wynikach badań statystycznych oraz analizie typowych profilów jazdy. Testy WLTP są przeprowadzane w bardziej dynamicznych warunkach i uwzględniają szybsze przyspieszanie oraz wyższe średnie i maksymalne prędkości pojazdu. 

 

Producenci w dalszym ciągu zobowiązani są do publikacji wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w odniesieniu do cyklu NEDC. Są one uzyskiwane po odpowiednim przeliczeniu pomiarów dokonanych w cyklu WLTP.