Od września 2017 roku część nowych pojazdów otrzyma homologację uwzględniającą bardziej miarodajne, bliższe rzeczywistości pomiary zużycia paliwa i emisji spalin w cyklu WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure; ang. "światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich"). Pd 1 września 2018 roku pomiary w cyklu WLTP całkowicie zastąpią obowiązującą obecnie procedurę NEDC (New European Driving Cycle; ang. "nowy europejski cykl jazdy") . W związku z bardziej realistycznymi warunkami pomiarów wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są zazwyczaj wyższe niż w przypadku pomiarów w cykly NEDC. 

 

Pomiary w cyklu WLTP są odpowiedzią na krytykę procedur pomiarowych w cyklu NEDC. Cykl NEDC jest aktualnie obowiązującą metodą pomiarów zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji WE 692/2008 i publikowanie uzyskanych w tym cyklu wyników jest wciąż obligatoryjne. Profil jazdy w cyku WLTP jest bliższy rzeczywistej eksploatacji pojazdu, a pomiary dokonywane są nie tylko dla poszczególnych wersji wyposażenia standardowego, ale również z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego.

 

Zużycie paliwa w codziennej eksploatacji pojazdy zalezy w dużej mierze od indywidualnego stylu jazdy i rodzaju obszaru, w którym porusza się pojazd (miasto, drogi pozamiejske czy autostrady). Podczas gdy obecnie obowiązujący cykl NEDC określa wartości dla jazdy miejskiej, pozamiejskiej i mieszanej na podstawie teoretycznego profilu jazdy, cykl WLTP bazuje na "rzeczywistych" profilach zaczerpniętych z badań statystycznych. Cykl WLTP podzielony jest na cztery części o różnych wartościach średniej prędkości: niska, średnia, wysoka i bardzo wysoka. Każda część uwzględnia zróżnicowane etapy jazdy, takie jak zatrzymywanie, hamowanie i przyspieszanie, które odzwierciedlają codzienne użytkowanie samochodu. 

 

Wyniki opublikowane dla Opla Astry w czerwcu 2016 r. przedstawiają zakres, który można opisać w następujący sposób: od najniższej wartości spośród czterech faz cyklu WLTP, uzyskanej dla wersji Opla Astry z najniższym zużyciem paliwa dla określonego połączenia silnika i skrzyni biegów, do najwyższej wartości spośród czterech faz cyklu WLTP, uzyskanej dla wersji Opla Astry z najwyższym zużyciem paliwa dla danego połączenia silniki i skrzyni biegów. Przedstawiony zakres zapewnia stosunkowo miarodajne informacje i ułatwia kierowcy oszacowanie dziennego zużycia paliwa.

 

Uwaga: wartości uzyskane w cyklu WLTP opierają się na ustandaryzowanych, jasno określonych procedurach laboratoryjnych.