SKIP TO CONTENT
Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna

Publikujemy coroczne raporty z działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, takich jak troska o śodowisko i ograniczanie emisji CO2, odpowiedzialność społeczna biznesu, zarządzanie łańcuchem dostaw, nowe technologie i bezpieczeństwo.

Od roku 2018 publikujemy raporty w ramach Odpowiedzialności Społecznej Biznesu Grupy PSA.

Certyfikaty iso 14001/50001

Wszystkie zakłady produkcyjne i wybrane zakłady nieprodukcyjne działają w ramach systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. To międzynarodowo uznany standard umożliwiający wydajną realizację celów środowiskowych, zachowanie zgodności z wymogami i wypełnianie zobowiązań związanych z działalnością w trosce o środowisko. Ponadto nasza fabryka w Saragossie posiada certyfikat EMAS (System Ekozarządzania i Audytu). To oparty na rozporządzeniu unijnym WE nr 1221/2009 dobrowolnie wdrażany system wspomagający stałą poprawę wskaźników środowiskowych przedsiębiorstwa.

Większość naszych systemów zarządzania energią działa w oparciu o międzynarodową normę ISO 50001, umożliwiającą wydajne wykorzystanie zasobów i sprawne wdrażanie polityki energetycznej oraz precyzyjną analizę realizowanych celów.

Polityka środowiskowa i energetyczna

Traktujemy naszą odpowiedzialność za środowisko bardzo poważnie. Nasza polityka energetyczna i środowiskowa określa wytyczne postępowania dla naszych pracowników i podkreśla nasze zaangażowanie w ochronę środowiska, wydajność energetyczną i zrównoważony rozwój.

 

 

Wizja

 

Opel aspiruje do miana wiodącego producenta samochodów i dostawcę bezodpadowych i neutralnych węglowo rozwiązań w zakresie mobilności.

 

 

Wytyczne polityki środowiskowej i energetycznej

 

Opel jest zaangażowany w ochronę zdrowia konsumentów, zasobów naturalnych i środowiska. Podstawą jest oczywiście przestrzeganie przepisów prawa, ale nasze działania idą znacznie dalej i każda decyzja biznesowa podejmowana jest z uwzględnieniem strategii wypracowanych z myślą o środowisku i energii. Zależy nam na stałej poprawie wydajności energetycznej, do której dążymy zapewniając niezbędne zasoby oraz wdrażając odpowiednie systemy zarządzania.

  • Angażujemy się w działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez: ograniczenie odpadów i emisji spalin, konserwację zasobów, oszczędzanie energii i recykling na każdym etapie cyklu życia produktu.
  • Będziemy w dalszym ciągu pracować nad rozwojem alternatywnych systemów napędu i funkcjonalnych usług w zakresie mobilności w celu wyeliminowania emisji gazów zanieczyszczających środowisko.
  • Będziemy nadal wspierać zakup wydajnych energetycznie produktów i usług oraz projektowanie z uwzględnieniem optymalizacji zużycia energii.
  • Będziemy kontynuować współpracę z instytucjami rządowymi w działaniach mających na celu opracowywanie technicznie i finansowo uzasadnionych przepisów i regulacji.
  • Biędziemy niezmiennie przestrzegać prawa i innych przepisów, do których zobowiązaliśmy się w zakresie wydajnego wykorzystywania energii w kontekście środowiska naturalnego.
  • Będziemy nadal korzystać z systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z normami ISO 14001 lub EMAS w zakładach produkcyjnych. W zakładach nieprodukcyjnych wymagany zakres zarządzania określany będzie na podstawie oceny ryzyka. W większości naszych zakładów produkcyjnych wydajnością energetyczną zarządzamy przy wykorzystaniu systemów zgodnych z normą ISO 50001. Jesteśmy w trakcie opracowywania strategii wdrożenia takich systemów we wszystkich zakładach produkcyjnych. Będziemy stale udoskonalać nasze systemy w celu zwiększenia wydajności energetycznej i środowiskowej.
  • Będziemy prosić naszych dostawców o stosowanie systemów zgodnych z normami ISO 14001 / ISO 50001 lub im odpowiadających. Ponadto będziemy uwzględniać wydajność energetyczną i środowiskową podczas doboru dostawców.
  • Będziemy w dalszym ciągu integrować zadania operacyjne w zakresie wydajności środowiskowej i energetycznej z naszymi systemami produkcji, planowania, konserwacji i logistyki w celu zwiększenia świadomości i odpowiedzialności, a tym samym lepszej kontroli ryzyka.
  • Jesteśmy otwarci na komunikację i prowadzimy dialog z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, gotowi udostępnić informacje dotyczące naszej wydajności środowiskowej i energetycznej. Aktywnie wspieramy inicjatywy mające na celu budowanie świadomości dotyczącej ochrony środowiska, biodywersyfikacji i energii.
  • Będziemy w dalszym ciągu zaangażowani w przekształcanie naszej organizacji w wysoko wydajną energetycznie firmę.