SKIP TO CONTENT

Gliwicki Opel zwiększa swoją aktywność na polu edukacji oraz w propagowaniu rozwiązań Przemysłu 4.0

30 kwietnia 2019

Jest to wynik podjęcia formalnej współpracy pomiędzy Opel Manufacturing Poland a Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. List intencyjny mówiący o propagowaniu wiedzy w obszarze cyfryzacji przemysłu podpisali Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii oraz Andrzej Korpak, dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland w Gliwicach.

Więcej edukacji

Dzięki porozumieniu Opel będzie aktywnym uczestnikiem w ramach działalności Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 i fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Firma jeszcze bardziej zaangażuje się w przekazywanie nowoczesnej wiedzy technicznej na wszystkich szczeblach edukacji. – Dzięki zaangażowaniu Opel Manufacturing Poland możliwe będzie rozszerzenie prowadzonych przez rząd działań edukacyjnych, których celem jest wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Firma nie tylko chce wspierać nas w propagowaniu wiedzy technicznej, ale też w promowaniu Polski wśród międzynarodowych inwestorów – podkreślała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Nowoczesne rozwiązania

Opel, który jest częścią Groupe PSA, oprócz dwóch fabryk (Gliwice, Tychy) posiada w Polsce centra eksperckie w obszarach inżynierii i IT. Od dawna wdraża nowoczesne rozwiązania, a także podejmuje współpracę z nauką. – Współpraca z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, a także z Politechniką Śląską i Śląskim Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 jest dla nas bardzo ważnym i cennym aspektem funkcjonowania, a także naturalną konsekwencją prowadzonej od lat działalności produkcyjnej i badawczej. Jesteśmy gotowi pełnić aktywną rolę w ramach Platformy Przemysłu Przyszłości i promować wśród przedsiębiorców zintegrowane rozwiązania technologiczne, a także wspierać ich we wdrażaniu systemów opartych na koncepcji Przemysłu 4.0 – powiedział Andrzej Korpak, dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland.
Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych modeli oraz usług może ulec zmianie. Niektóre elementy wyposażenia oraz usługi mogą być dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą.