SKIP TO CONTENT
Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Zagadnienia ogólne

Co to jest OpelConnect?

OpelConnect to gama usług wspierających bezpieczną jazdę i ułatwiających kierowcy łączność. Nowoczesne technologie i powiązane z nimi usługi udostępniane stopniowo w 2019 roku wprowadzają nowy poziom bezpieczeństwa i wsparcia podczas podróży.

 

Jakiego rodzaju usługi udostępnia OpelConnect?

Usługi połączenia alarmowego i wezwania pomocy drogowej dostępne będą jako pierwsze od czerwca 2019 r. w modelach Grandland X, Crossland X, Combo, Vivaro i Zafira Life.

Samochody udostępniające ww. usługi wyposażone są w dwa przyciski: czerwony (SOS) i czarny (pomoc drogowa).  

Automatyczne nawiązanie połączenia alarmowego następuje na skutek aktywacji poduszek powietrznych lub napinaczy pasów bezpieczeństwa będących następstwem zderzenia. Połączenie alarmowe można też wywołać ręcznie naciskając czerwony przycisk SOS. Wezwanie pomocy drogowej jest możliwe tylko ręcznie poprzez naciśnięcie czarnego przycisku.

 

Usługa połączenie alarmowego obejmuje następujące funkcje:

 

  1. Automatyczne powiadomienie o zderzeniu - następuje w przypadku aktywacji poduszek powietrznych lub napinaczy pasów na skutek zderzenia. Zaistnienie jednego z tych zdarzeń powoduje nawiązanie połączenia głosowego z punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach oraz przekazanie lokalizacji pojazdu.
  2. Wsparcie w sytuacji zagrożenia - umożliwia ręczne wezwanie pomocy. Naciśnięcie czerwonego przycisku SOS w samochodzie powoduje nawiązanie połączenia głosowego z punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach oraz przekazanie lokalizacji pojazdu. W razie potrzeby dyspozytor wysyła służby ratunkowe.
  3. Automatyczne powiadomienie o lokalizacji i przekazanie ustandaryzowanego zestawu informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach - pozwala na dokładną lokalizację pojazdu, ułatwiając udzielenie pomocy w przypadku automatycznego powiadomienia o zderzeniu i sytuacji zagrożenia.

 

Usługa wezwania pomocy drogowej obejmuje następujące funkcje:

 

  1. Wsparcie w ramach Opel Assistance - umożliwia ręczne wezwanie pomocy drogowej. Naciśnięcie czarnego przycisku w samochodzie powoduje nawiązanie połączenia głosowego z centrum obsługi oraz automatyczne przesłanie ustandaryzowanego zestawu informacji. Centrum Obsługi w razie potrzeby wysyła odpowiednie służby.
  2. Automatyczne powiadomienie o lokalizacji oraz przekazanie ustandaryzowanego zestawu informacji do dostawcy usługi pomocy drogowej - pozwala na dokładną lokalizację samochodu, ułatwiając wsparcie w udzieleniu pomocy drogowej.

 

Wprowadzenie kolejnych usług planowane jest od października 2019 r. Informację o dostępności nowych usług OpelConnect znajdziesz na opel.pl

Połączenie alarmowe i wezwanie pomocy drogowej

W jakiego rodzaju nagłych sytuacjach mogę skorzystać z usługi połączenia alarmowego?
Z usługi połączenia alarmowego można skorzystać w zasadzie w każdej sytuacji zagrożenia życia na drodze. Niezależnie od tego, czy jesteś uczestnikiem czy świadkiem zdarzenia drogowego, wystarczy przez dłużej niż 2 sekundy naciskać czerwony przycisk SOS, aby połączyć się z punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach, funkcjonującym w ramach numeru alarmowego 112, i uzyskać odpowiednie wsparcie.


Co zrobić, kiedy niechcący wcisnę czerwony przycisk SOS?
Czasami to się zdarza. Nie martw się. Naciśnij przycisk ponownie, aby przerwać wybieranie połączenia lub poczekaj na połączenie z punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach i wyjaśnij dyspozytorowi swoją pomyłkę.


Czy usługa połączenia alarmowego jest dostępna we wszystkich państwach Unii Europejskiej?
Tak, usługa jest dostępna we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Liechtensteinie, Norwegii i Islandii.


W jakim języku odezwie się dyspozytor punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach?
Połączenie alarmowe przekazywane jest do najbliższego punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach, zatem dyspozytor będzie mówił w lokalnym języku.


Co w sytuacji, gdy nie będę w stanie porozumieć się z dyspozytorem punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach lub dyspozytor mnie nie zrozumie?
Wywołanie połączenia alarmowego powoduje przesłanie ustandaryzowanego zestawu informacji o pojeździe, w tym jego lokalizację, do punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach. Na tej podstawie, dyspozytor może zdecydować o skierowaniu odpowiednich służb ratunkowych, jeśli nie może porozumieć się z żadnym z pasażerów. W sytuacji, gdy dyspozytor nie rozumie Twojego ojczystego języka, spróbuj porozumieć się po angielsku.


Czy mogę skorzystać z przycisku SOS w innych sytuacjach niż zagrożenie życia?
Nie, z usługi połączenia alarmowego należy korzystać wyłącznie w sytuacjach nagłych zagrażających życiu i wymagających wsparcia służb ratunkowych. Wykorzystanie usługi w innym celu zostanie uznane za niewłaściwe użytkowanie lub nadużycie i będzie karane.

Wezwanie pomocy drogowej w ramach Opel assistance

Co w sytuacji, gdy nacisnę czarny przycisk znajdujący się obok czerwonego przycisku SOS?
Naciśnięcie czarnego przycisku nawiązuje połączenie z centrum obsługi realizującym pomoc w ramach Opel Assitance (dotyczy samochodów zakupionych na rynkach, na których usługa pomocy drogowej jest dostępna).
Nawiązanie połączenia powoduje przesłanie wiadomości tekstowej do centrum obsługi zawierającej zestaw informacji o pojeździe, ułatwiających służbom ratunkowym dotarcie do celu i udzielenie pomocy.
W krajach nieudostępniających tej usługi przycisk jest nieaktywny.


Jak działa usługa wezwania pomocy drogowej?
Po naciśnięciu czarnego przycisku, połączysz się z centrum obsługi w kraju pierwszej rejestracji pojazdu. Jeżeli zdarzenie wymagające wezwania pomocy drogowej ma miejsce poza krajem rejestracji, wówczas centrum obsługi w kraju rejestracji zorganizuje wsparcie we współpracy z lokalnym dostawcą usług pomocy drogowej.


W jakich sytuacjach mogę nacisnąć czarny przycisk?
Z usługi wezwania pomocy drogowej możesz skorzystać w przypadku awarii samochodu spowodowanej usterką mechaniczną lub usterką urządzeń elektrycznych oraz na skutek zderzenia, braku zasilania czy utraty kluczyków.
Usługi nie można wykorzystywać podczas lokalnej akcji naprawczej Opla, konieczności przeprowadzenia rutynowych przeglądów czy badania technicznego pojazdu. Usługa może nie obejmować zamontowanych akcesoriów, kradzieży, pożaru, wybicia szyby, zgubienia kluczyków, zatrzaśnięcia, uzupełnienia baku niewłaściwym paliwem, braku paliwa, niedoboru płynu AdBlue, przebicia opon i awarii przyczepy.


Czy mogę skorzystać z czarnego przycisku, gdy potrzebuję rady lub informacji?

Nie, czarny przycisk służy tylko do wezwania pomocy drogowej.

Działanie usług i aspekty techniczne

W jakiej sytuacji połączenie alarmowe nawiązuje się automatycznie?
Połączenie alarmowe wywoływane jest automatycznie w przypadku aktywacji poduszek powietrznych lub napinaczy pasów bezpieczeństwa na skutek zderzenia. Zaistnienie jednego z tych zdarzeń powoduje nawiązanie połączenia głosowego z dyspozytorem w punkcie przyjmowania zgłoszeń o wypadkach, funkcjonującym całodobowo, przez cały rok, w ramach numeru alarmowego 112.


Czy mogę nawiązać połączenie alarmowe ręcznie?
Połączenie alarmowe można wywołać ręcznie naciskając przez dłuższą chwilę czerwony przycisk.


Co w sytuacji, gdy zdarzenie drogowe lub awaria ma miejsce na obszarze znajdującym się poza działaniem sieci?
Jeżeli połączenie alarmowe nie zostanie wywołane automatycznie, system ponowi próbę. Niestety na obszarach poza działaniem sieci telefonii komórkowej usługi połączenia alarmowego i wezwania pomocy drogowej mogą być niedostępne.


Czy usługi połączenia alarmowego i wezwania pomocy drogowej działają w każdych warunkach?
Usługi te korzystają z sieci bezprzewodowych oraz systemów lokalizacji satelitarnej. W wybranych obszarach ograniczonego działania sieci lub całkowitego braku zasięgu, usługi mogą być niedostępne.


Czy usługa połączenia alarmowego działa w samochodzie z wyłączonym zapłonem?
Połączenie alarmowe można nawiązać ręcznie naciskając czerwony przycisk SOS, zaś czarnym przyciskiem skorzystać z usługi wezwania pomocy drogowej. Oba przyciski są aktywne również przy wyłączonym zapłonie w samochodzie.
Połączenie alarmowe aktywuje się również automatycznie w skutek aktywacji poduszek powietrznych lub napinaczy pasów. W tym przypadku silnik samochodu musi pracować tuż przed zdarzeniem.


Czy muszę sparować urządzenie mobilne z systemem multimedialnym lub kupić dodatkową kartę SIM, aby usługi połączenia alarmowego i wezwania pomocy drogowej były aktywne?
Nie, nie ma potrzeby parowania urządzenia mobilnego ani zakupienia dodatkowej karty SIM. Taka karta jest już na wyposażeniu samochodu


Z kim zostanę połączony korzystając z usługi połączenia alarmowego?
Połączenie alarmowe zawsze przekierowywane jest do najbliższego punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach. Dyspozytor kontaktuje się z odpowiednimi służbami i w razie potrzeby wysyła je na miejsce.


Czy usługa połączenia alarmowego działa poza granicami Polski?
Podróżując po kraju, w którym usługa ta jest dostępna, w razie potrzeby możesz z niej skorzystać, a połączenie zainicjowane automatycznie zostanie przekierowane do najbliższego punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach. Usługa połączenia alarmowego korzysta z sieci bezprzewodowych i systemów lokalizacji satelitarnej. Ograniczony zasięg lub jego całkowity brak może spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu usługi.

Poufność danych

Jakie dane osobowe przekazywane są podczas połączenia alarmowego i w jakim celu?
Połączenie alarmowe łączy Cię niemal natychmiast z całodobowym punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach.
Ustandaryzowany zestaw informacji przesyłany jest do punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach i obejmuje: dokładną lokalizację pojazdu, tryb wywołania połączenia (ręczny czy automatyczny), numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), rodzaj pojazdu, rodzaj paliwa, znacznik czasowy oraz kierunek jazdy. Odpowiednie służby ratunkowe otrzymują te dane możliwie najszybciej. Zestaw nie obejmuje danych osobowych: imienia i nazwiska ani adresu właściciela pojazdu.


Jakie dane osobowe przekazywane są podczas wezwania pomocy drogowej i w jakim celu?
Naciśnięcie czarnego przycisku powoduje nawiązanie połączenia z centrum obsługi. W tym momencie do centrum usługi przesyłana jest wiadomość tekstowa zawierające informacje niezbędne dla służb ratunkowych, w tym dokładną lokalizację pojazdu, kierunek jazdy czy dane z komputera pokładowego.


Czy mogę zapobiec przesyłowi danych?
Bez względu na to, czy połączenie zostało nawiązane ręcznie czy automatycznie zestaw informacji jest automatycznie przekazywany do centrum obsługi lub punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach.
Możesz skonfigurować ustawienia prywatności w swoim samochodzie dla usługi wezwania pomocy, co będzie miało wpływ na zawartość pakietu przesyłanych danych. Konfiguracja ta jest możliwa tylko na wybranych rynkach.


[dotyczy rynków bez usług nawigacji online]
Jak mogę zmienić ustawienia prywatności?

Ustawienia prywatności zmieniasz naciskając jednocześnie czarny i czerwony przycisk usług w samochodzie przez mniej niż sekundę. Jeśli Twój Opel jest wyposażony w system nawigacji, ustawienia prywatności zmienisz w menu systemu. Wyjątek stanowią modele Crossland X i Grandland X wyprodukowane przed październikiem 2019 roku. W tych modelach ustawień prywatności nie można zmienić w menu systemu – należy nacisnąć obydwa przycisku usług, jak opisano w powyżej. 
W modelach Combo, Nowe Vivaro i Zafira Life wyposażonych w system Multimedia ustawienia prywatności można zmienić w menu systemu wyświetlanym na ekranie dotykowym.


[dotyczy rynków z usługami nawigacji online dostępnymi od października 2019 roku]
Jak mogę zmienić ustawienia prywatności?

Ustawienia prywatności zmieniasz naciskając jednocześnie czarny i czerwony przycisk usług w samochodzie przez mniej niż sekundę. Jeśli Twój Opel jest wyposażony w system nawigacji, ustawienia prywatności zmienisz w menu systemu. W przypadku modeli Crossland X i Grandland X (wyprodukowanym przed październikiem 2019 roku) wyposażonych w system nawigacji oraz aktywne usługi nawigacji online, ustawienia prywatności możesz zmienić w menu systemu. W pozostałych przypadkach należy jednocześnie nacisnąć przyciski usług (jak opisano powyżej).
W modelach Combo, Nowe Vivaro i Zafira Life wyposażonych w system Multimedia ustawienia prywatności można zmienić w menu systemu wyświetlanym na ekranie dotykowym.


Czy system śledzi lokalizację mojego pojazdu i czy przesyła tę informację dalej?
Nawiązanie połączenie alarmowego powoduje przesłanie, zgodnie z przepisami prawa, zestawu informacji, a w tym lokalizacji pojazdu i kierunku jazdy, do punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku skorzystania z usługi wezwania pomocy drogowej. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obu usług, samochód posiada urządzenie typu telefon komórkowy z kartą SIM, która stale łączy się ze przekaźnikami sieci komórkowych.


Jakie dane są przesyłane?
Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) ściśle określił zestaw informacji przekazywanych na skutek połączenia alarmowego i wezwania pomocy drogowej. Obejmuje on m.in. dokładną lokalizację pojazdu, tryb wywołania połączenia (ręczny czy automatyczny), numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), rodzaj pojazdu, rodzaj paliwa, znacznik czasowy oraz kierunek jazdy. Ta ostatnia informacja jest szczególnie istotna w przypadku zdarzeń na autostradzie. Precyzyjne dane ułatwiają służbom ratunkowym dotarcie na miejsce zdarzenia.


Czy mogę zdecydować, które dane będą przekazywane?
Nie, nie można wybierać zakresu przesyłanych danych, ponieważ został on ustandaryzowany i dopuszczony w odpowiednich przepisach obowiązującego prawa. Nawiązanie połączenia alarmowego i wezwanie pomocy drogowej powodują automatyczne przesłanie zestawu informacji, który nie obejmuje żadnych danych osobowych właściciela pojazdu.


Do czego wykorzystywane są przesyłane dane?
Przesyłane dane przekazywane są odpowiednim służbom ratunkowym, umożliwiając im jak najszybsze dotarcie na miejsce zdarzenia. Dane nie są przekazywane dalej stronom trzecim.

Zakup i koszty

W jaki sposób mogę wyposażyć mój samochód w OpelConnect?
OpelConnect z usługami połączenia alarmowego i wezwania pomocy drogowej jest obecnie dostępny jako wyposażenie opcjonalne dla wybranych nowych modeli Opla.


Czy mogę zamówić OpelConnect do aktualnie używanego samochodu?
Usługi połączenia alarmowego i wezwania pomocy drogowej będą dostępne tylko w modelach produkowanych od czerwca 2019 r. Grandland X, Crossland X, Combo, Vivaro i Zafira Life, a z czasem w modelach nowo homologowanych. Usługa połączenia alarmowego jest też elementem pakietu systemu OnStar. Usługi Onstar przestaną być dostępne z dniem 31 grudnia 2020 r.


Czy ponoszę koszty za korzystanie z usług połączenia alarmowego i wezwania pomocy drogowej?
Żadna z tych usług nie podlega dodatkowym opłatom. W krajach, w których usługi te są dostępne połączenie jest bezpłatne.
 


Czy zostanę obciążony kosztami pomocy drogowej?
Jeśli samochód jest objęty ubezpieczeniem Opel Assistance, wówczas dyspozytor wyśle niezbędną pomoc na miejsce zdarzenia bez dodatkowych kosztów. Szczegółowa lista usług dostępnych w ramach Opel Assistance znajduje się książce serwisowej pojazdu. Jeśli samochód nie jest objęty ubezpieczeniem Opel Assistance, dostawca usług pomocy drogowej może obciążyć Cię kosztami świadczonych usług.
Dlaczego usługi połączenia alarmowego i wezwania pomocy drogowej są dostępne jako wyposażenie dodatkowe? Podobno system ten jest wymaganym standardem od marca 2018 r.
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej usługa połączenia alarmowego musi być wyposażeniem standardowym w samochodach homologowanych w terminie późniejszym niż marzec 2018 r. Jeśli Twój Opel otrzymał homologację przed marcem 2018 r., usługa połączenia alarmowego nie jest prawnie wymagana.


Ile wynosi opłata za usługi połączenia alarmowego i wezwanie pomocy drogowej?
Przy zakupie nowego samochodu wnosisz opłatę za wyposażenie dodatkowe. Żadne dodatkowe opłaty za użytkowanie nie są pobierane.

Aktywacja usług

Jak zacząć korzystać z usług połączenia alarmowego i wezwania pomocy drogowej?
Przy zakupie nowego samochodu wymagane jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu użytkowania usług oraz podpisanie oświadczenie o ochronie danych osobowych. Po odbiorze nowego samochodu usługi są już aktywne i można z nich korzystać. Żadna dodatkowa aktywacja/rejestracja nie jest potrzebna.


Czy wymagana jest rejestracja, aby korzystać z usług połączenia alarmowego i wezwania pomocy drogowej?
Nie. Przy zakupie nowego samochodu musisz jedynie zapoznać się i zaakceptować Regulamin użytkowania usług oraz podpisać oświadczenie o ochronie danych osobowych.