SKIP TO CONTENT

Znak towarowy i prawa autorskie

Prawa autorskie

Prawa autorskie 2015 Opel Automobile GmbH, z siedzibą w Rüsselsheim, Niemcy. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, obrazy, grafiki, animacje, filmy, muzyka i inne materiały zamieszczone w Witrynie są przedmiotem praw autorskich i stanowią własność intelektualną Opel Automobile GmbH. Te materiały nie mogą być powielane, dystrybuowane, modyfikowane lub kopiowane i przesyłane dalej do innych witryn bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Opel Automobile GmbH.

Znaki towarowe

Znaki pojawiające się w niniejszej Witrynie, w szczególności: Opel Automobile GmbH, z siedzibą w Rüsselsheim, Niemcy oraz Vauxhall, z siedzibą w Luton, Wielka Brytania oraz odpowiadające im loga, emblematy, hasła oraz nazwy modeli samochodów, rozwiązań oraz wzornictwa stanowią znaki towarowe i/lub marki produktów, programów i usług Opel, jej podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub licencjobiorców.