Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności.

Systemy nadające oraz/lub odbierające fale radiowe w naszych pojazdach zgodne są z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE lub 2014/53/UE.
Suplement do Instrukcji Obsługi