Opel na prowadzeniu: niniejsza strona prezentuje wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla modeli Opla w oparciu o pomiary w cyklu WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure; ang. światowa zharmonizowana procedura badań pojazdów lekkich), które zaczęły oficjalnie obowiązywać od jesieni 2017 roku. W porównaniu z obowiązującą obecnie procedurą NEDC (New European Driving Cycle; ang. nowy europejski cykl jazdy) cykl WLTP znacznie lepiej odzwierciedla codzienne warunki jazdy. W ten sposób nasi klienci będą mogli w bardziej miarodajny sposób oszacować zużycie paliwa w swoich Oplach. Pierwszy model przetestowany na podstawie cyklu WLTP to Nowa Astra. Wyniki dla kolejnych modeli będą sukcesywnie publikowane na tej stronie.

Wstecz
 • DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O CYKLU WLTP:

Dalej

BARDZIEJ PRZEJRZYSTE I MIARODAJNE WYNIKI SPALANIA

* Zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 i 692/2008, w cyklu mieszanym, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. Wartości nie odnoszą się do konkretnego pojazdu ani nie są częścią konkretnej oferty. Służą wyłącznie w celach porównawczych.

** Dolna wartość określa najniższy wynik uzyskany w czterech fazach cyklu WLTP dla danego połączenia silnika i skrzyni biegów z najmniej energochłonnym wyposażeniem. Górna wartość określa najwyższy wynik uzyskany w czterech fazach cyklu WLTP dla danego połączenia silnika i skrzyni biegów z najbardziej energochłonnym wyposażeniem. Dowiedz się więcej...

Wstecz
 • NA CZYM POLEGA CYKL WLTP?

  Cykl WLTP składa się z kilku faz, które symulują najczęstsze profile jazdy kierowców na całym świecie.

  Zobacz film: Na czym polega Cykl WLTP
Dalej
Wstecz
 • TWOJE KORZYŚCI: BARDZIEJ REALISTYCZNE SPALANIE

  Nowy cykl WLTP uwzględnia sytuacje bardziej zbliżone do codziennych warunków eksploatacji niż w przypadku obowiązującego obecnie cyklu NEDC. W ten sposób możesz bardziej miarodajnie określić codzienne zużycie paliwa.

  Zobacz film: Czym różni się Cykl WLTP od NEDC
Dalej
Wstecz
 • ŁATWE I PRZYJEMNE OSZCZĘDZANIE

  Czynniki takie jak kształt nadwozia pojazdu czy pogoda mogą wpływać na zużycie paliwa w sposób niekontrolowany przez użytkownika. Ale mimo to masz wpływ na blisko 1/3 zużycia paliwa podczas jazdy!

Dalej
Wstecz
 • Wskazówki 7 i 8

Dalej

PYTANIA DOTYCZĄCE NOWYCH WARTOŚCI ZUŻYCIA PALIWA I EMISJI SPALIN.

Dlaczego dane w cyklu NEDC są mało miarodajne?

Cykl NEDC (New European Driving Cycle; ang. "nowy europejski cykl jazdy") został wprowadzony w 1992 roku, jednak zarówno samochody, jak i sposób ich eksploatacji zmieniły się od tego czasu. Testy NDEC to sztuczne laboratoryjne pomiary, które mają na celu porównanie różnych pojazdów, ale nie odzwierciedlają rzeczywistego zużycia paliwa. W rezultacie dane wartości spalania w codziennej eksploatacji często odbiegają od oficjalnych danych. Dzieje się tak z kilku powodów:

• Teoretyczny profil jazdy nie odpowiada rzeczywistym profilom kierowców
• Niewystarczające przyspieszenie
• Nieuwzględnienie wysokich prędkości, np. na autostradach, przez co średnia prędkość jest zbyt niska
• Momenty zmiany biegów nie uwzględniają długości przełożeń i charakterystyki skrzyń biegów: są określane ogólnie na podstawie typu przekładni, więc np. są identyczne dla wszystkich samochodów ze skrzynią manualną
• Wyposażenie dodatkowe nie jest uwzględniane

Co mierzy cykl NEDC?

Pomiary w cyklu NEDC obowiązują wszystkie pojazdy od 1992 roku. Procedura testowa bazuje na dość teoretycznym profilu jazdy i składa się z dwóch faz: pierwsza, 13 minutowa, symuluje jazdę w ruchu miejskim i obejmuje częste zwalnianie, zatrzymywanie i przyspieszanie. Druga faza symuluje jazdę pozamiejską z maksymalną prędkością 120 km/h.

Na czym polegają cztery etapy cyklu WLTP?

Aby dokonać bardziej miarodajnego i odpowiadającego rzeczywistości pomiaru spalania, cykl WLTP opiera się na prawdziwych profilach jazdy uzyskanych podczas międzynarodowych badań. Procedura testowa składa się z czterech faz, reprezentujących spotykane na całym świecie profile jazdy w jednym z czterech wariantów prędkości jazdy: niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka.

Czym różni się cykl NEDC od WLTP?

Od wprowadzenia procedury pomiarów NEDC w 1992 roku zmieniły się zarówno samochody, jak też styl jazdy kierowców. Dlatego nowy cykl WLTP został opracowany tak, aby lepiej odzwierciedlić rzeczywiste warunki użytkowania pojazdów, uwzględniając:

• Dłuższy czas trwania pomiaru (30 min vs 20 min)
• Krótsze postoje (13% vs 25%)
• Dłuższy dystans (ok. 23 km vs 11 km)
• Wyższe prędkości (maks. 130 km/h vs 120 km/h)
• Blisko 50% wyższe prędkości średnie
• Wyższe maksymalne przyspieszenie i większa liczba faz przyspieszania
• Około 20-30% większą moc silnika
• Bardziej realistyczne określenie oporów jazdy wpływających na zużycie paliwa
• Wpływ wyposażenia dodatkowego

Wartości uzyskane w cyklu WLTP są porównywalnie miarodajne na całym świecie, natomiast wyniki NEDC obowiązują tylko w Europie.

Close

Wartości zużycia paliwa i emisji spalin określane na podstawie cyklu NEDC (ang. nowy europejski cykl jazdy) są dość precyzyjne i łatwe do porównania, ale nie idealne. Od wprowadzenia procedury pomiarów NEDC w 1992 roku zmieniły się zarówno samochody, jak też styl jazdy kierowców. Celem lepszego odzwierciedlenia aktualnych warunków użytkowania pojazdów parametry testowe zostały zmodyfikowane w ramach nowej procedury WLTP (ang. światowa zharmonizowana procedura badań pojazdów lekkich).

Cykl WLTP uwzględnia:

 • bardziej realistyczną dynamikę jazdy i panującą na zewnątrz temperaturę
 • pomiar na dłuższym dystansie
 • wyższe prędkości średnie i maksymalne
 • krótsze postoje
 • częstsze hamowanie i przyspieszanie

 

Cykl WLTP uwzględnia ponadto wpływ wyposażenia dodatkowego na pomiary.

Nowy cykl będzie prawnie obowiązującą procedurą pomiarów dla wszystkich producentów samochodów od jesieni 2017 roku.

Close

Podczas gdy obecnie obowiązujący cykl NEDC określa wartości dla jazdy miejskiej, pozamiejskiej i mieszanej na podstawie teoretycznego profilu jazdy, cykl WLTP bazuje na "rzeczywistych" profilach zaczerpniętych z międzynarodowych badań statystycznych. Cykl WLTP podzielony jest na cztery części o różnych wartościach średniej prędkości: niska, średnia, wysoka i bardzo wysoka. Każda część uwzględnia zróżnicowane etapy jazdy, takie jak zatrzymywanie, hamowanie i przyspieszanie, które odzwierciedlają codzienne użytkowanie samochodu. Każda dostępna kombinacja silnika i skrzyni biegów jest testowana z wyposażeniem najmniej i najbardziej energochłonnym.

Począwszy od Nowej Astry Opel przetestuje każdy swój model w cyklu WLTP. Opublikowane wyniki określają zakres zużycia paliwa i emisji spalin dla każdego wariantu silnika i skrzyni biegów.

Uwaga: wartości uzyskane w cyklu WLTP opierają się na ustandardyzowanych, jasno określonych procedurach laboratoryjnych.

Close

Cykl NEDC (New European Driving Cycle; ang. "nowy europejski cykl jazdy") jest aktualnie obowiązującą metodą pomiarów zgodnie z Rozporządzeniem WE 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniem Komisji WE 692/2008 i publikowanie uzyskanych w tym cyklu wyników jest wciąż obligatoryjne. Pomiary zużycia paliwa i emisji spalin w cyklu WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure; ang. "światowa zharmonizowana procedura badań pojazdów lekkich") są odpowiedzią na krytykę procedur pomiarowych w cyklu NEDC. Profil jazdy w cyku WLTP jest bliższy rzeczywistej eksploatacji pojazdu, a pomiary dokonywane są nie tylko dla poszczególnych wersji wyposażenia standardowego, ale również z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego.

Wyniki opublikowane dla Opla Astry w czerwcu 2016 r. przedstawiają zakres, który można opisać w następujący sposób: od najniższej wartości spośród czterech faz cyklu WLTP, uzyskanej dla wersji Opla Astry z najniższym zużyciem paliwa dla określonego połączenia silnika i skrzyni biegów, do najwyższej wartości spośród czterech faz cyklu WLTP, uzyskanej dla wersji Opla Astry z najwyższym zużyciem paliwa dla danego połączenia silniki i skrzyni biegów. Przedstawiony zakres zapewnia stosunkowo miarodajne informacje i ułatwia kierowcy oszacowanie dziennego zużycia paliwa.

Uwaga: wartości uzyskane w cyklu WLTP opierają się na ustandaryzowanych, jasno określonych procedurach laboratoryjnych.