Recykling

ZIELONYM SZLAKIEM.

Recykling z myślą o środowisku naturalnym.

Środowisko naturalne jest dla nas niezmiernie ważne, dlatego zwiększamy wydajność procesów recyklingu, od samego początku projektując nasze produkty tak, by nadawały się do powtórnego przetworzenia.

Stosowana przez firmę Opel strategia projektowania ukierunkowanego na recykling stanowi kluczowy element naszej odpowiedzialności za produkt. Naszym celem jest zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych podczas produkcji oraz po zakończeniu okresu eksploatacji pojazdu. Ukierunkowana na recykling konstrukcja naszych samochodów stanowi część zaangażowania firmy w ochronę środowiska oraz zachowanie cennych zasobów metalu i energii.

PROJEKTUJĄC Z MYŚLĄ O RECYKLINGU.

Proces recyklingu staje się dużo prostszy.

W zakresie rozwoju produktu strategia recyklingowa firmy Opel opiera się na dwóch filarach:

 • Projektowaniu ukierunkowanym na recykling,
 • Opracowanie oraz wykorzystanie w produkcji pojazdów recyklingu materiałów obracających się w "zamkniętym obiegu".

Zintegrowane podejście do odpowiedzialności za produkt

Prace badawczo-rozwojowe

 • Projektowanie uwzględniające recykling
 • Ocena cyklu życia produktu
 • Unikanie materiałów niebezpiecznych

 

Produkcja

 • Zastosowanie przetworzonych materiałów (recyklatów)

 

Eksploatacja

 • Zbiórka pojazdów wycofanych z ekspoloatacji, prowadzona przez stacje dealerskie (zarządzanie odpadami)
 • Części zamienne

 

Odzysk

 • Odzysk materiałów z pojazdu
 • Usuwanie elementów i substancji niebezpiecznych
 • Dyrektywy EU
WIĘCEJ MNIEJ

Aby zapewnić, że produkty GM spełniają nasze założenia w dziedzinie recyklingu, wszystkie zespoły projektowe GM muszą wypełniać te same wytyczne dotyczące recyklingu i odzysku. Wytyczne te powstały, aby wspierać pracę nad rozwojem pojazdów nadających się do przetworzenia, prowadzoną zarówno przez inżynierów GM, jak i dostawców. Proces ten pomaga również inżynierom w ocenie stopnia, w jakim części pojazdów oraz inne elementy będzie można przetworzyć, gdy zakończy się okres ich eksploatacji.

 

Etapy projektowania dla recyklingu

 • Właściwy dobór materiałów, ukierunkowany na recykling
 • Projekt unieszkodliwiania odpadów
 • Projektowanie pojazdu z myślą o środowisku naturalnym

Firma Opel ma długą tradycję korzystania z przetworzonych materiałów, zwanych także recyklatami. Wybrano i zatwierdzono ponad 130 rodzajów recyklatów z tworzywa sztucznego, które są używane podczas produkcji.

 

W porównaniu z nowymi materiałami, recyklaty muszą spełniać te same wymagania techniczne, a koszty ich produkcji muszą być niższe. Jeśli oba te wymagania są spełnione, wybieramy materiały przetworzone, jednak nigdy ze stratą dla jakości. Nasz zespół ds. recyklingu dokłada wszelkich starań, aby zachować wysokiej jakości wygląd i wygodę korzystania, wytrzymałość mechaniczną i termiczną oraz standardy dotyczące wydajności.

 

W związku z tym, że przetworzone materiały są aż tak wysokiej jakości, można ich obecnie używać do produkcji zarówno "ukrytych", jak i widocznych części samochodów firmy Opel.

 

Opel ADAM: wykorzystanie materiałów pochodzących z procesu recyklingu

 • części odzyskane w procesie recyklingu

KONCEPCJA RECYKLINGU

Końcówka drogi Twojego Opla.

Dostawa

Ostatni właściciel dostarcza pojazd wycofany z eksploatacji do stacji demontażu, która podpisała umowę z firmą Opel. Po sprawdzeniu pojazdu stacja demontażu wydaje wymagane Świadectwo Zniszczenia.

Demontaż wstępny oraz usuwanie substancji niebezpiecznych

Pierwszym etapem demontażu jest wyjęcie akumulatora i odpalenie poduszek powietrznych. Następnie usuwane są paliwo oraz inne płyny, jak olej silnikowy, olej skrzyni biegów, płyn hamulcowy oraz płyn chłodzący i chłodziwo układu klimatyzacji.

 

Demontaż

Następnym krokiem jest demontaż części oraz elementów wyposażenia nadających się do ponownego użycia celem ich sprzedaży jako części używane lub zregenerowane. Jeśli jest to uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, wymontowuje się również elementy nadające się do recyklingu, typu plastik lub szkło.

 

Przechowywanie

Materiały niebezpieczne dla środowiska są magazynowane, a następnie wysyłane do specjalistycznych firm recyklingowych w celu odzysku lub utylizacji.

Strzępiarka

Przygotowane pojazdy kierowane są do strzępiarki, która rozdrabnia je na elementy, przeznaczone do dalszego recyklingu lub odzysku.

 

Technologia postrzępieniowa (PST)

Posegregowane frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki ulegają dalszej obróbce przy użyciu różnorodnych technologii (magnesy, prąd wirowy, flotacja), dzięki czemu możliwe jest uzyskanie frakcji materiałowych, które mogą zostać wykorzystane jako surowce wtórne.

 

Recykling/odzysk/wysypisko śmieci

Frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki oraz poddane obróbce postrzępieniowej mogą zostać poddane recyklingowi (np. jako substytut węgla w wielkich piecach, środek odwadniający przy kondycjonowaniu osadów ściekowych) lub odzyskowi w przemyśle cementowniczym. Ten łańcuch procesów pozwala odzyskać aż 85% pojazdu, a tym samym znacząco zmniejszyć ilość odpadów składowanych na wysypiskach śmieci.

 

SIEĆ PUNKTÓW ZBIERANIA POJAZDÓW

RECYKLING TWOJEGO OPLA..

Sieć punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji firmy Opel.

Z dniem 13 marca 2005 weszło w życie nowe prawo dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zgodnie z tą ustawą pojazdy wyprodukowane po 01.07.2002 oraz zarejestrowane na terytorium Polski mogą być przekazywane bezkosztowo do autoryzowanych stacji recyklingu. Od stycznia 2007 roku nieodpłatnym zwrotem objęte zostały wszystkie inne pojazdy, niezależnie od daty ich rejestracji.

 

Firma Opel oferuje możliwość zwrotu starego pojazdu do jednego z naszych partnerskich punktów zbierania pojazdów.

Jeżeli nie możesz znaleźć stacji demontażu skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta: 48 22 606 17 77

 

Zwrot bez opłat jest możliwy tylko przy jednoczesnym spełnieniu określonych warunków:

 • Pojazd posiada maks. 9 miejsc siedzących lub jest lekkim samochodem dostawczym do 3,5 tony
 • Pojazd został ostatecznie zarejestrowany w Polsce
 • Pojazd posiada wszystkie niezbędne części oraz elementy wyposażenia
 • Pojazd nie zawiera innych odpadów, które nie pochodzą z danego pojazdu
 • Razem z pojazdem zwrócono oryginalne dokumentu pojazdu

 

Każda z naszej stacji demontażu spełnia wszystkie wymagania prawne, i posiada certyfikaty nadane przez niezależnych ekspertów, zgodnie z prawem dotyczącym zwrotu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Każda ze stacji, wszystkie procesy oraz dokumentacja materiałów przychodzących i wychodzących zostały sprawdzone przez naszych ekspertów ds. recyklingu. Wszystkie te przedsiębiorstwa spełniają rygorystyczne wymagania firmy Opel.

 

Lista stacji demontażu samochodów marki Opel.