Opel rozpoczął testy drogowe w ramach projektu „simTD”

2012-08-05

  • simTD: jeden z największych na świecie testów komunikacji drogowej rozpoczął się w Hesji
  • Milowy krok w kierunku wdrożenia kompleksowej komunikacji drogowej
  • Funkcja ostrzegania o warunkach atmosferycznych: badania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu

Aktualności Opla - Opel rozpoczął testy drogowe w ramach projektu „simTD”

Rüsselsheim. Doskonalenie indywidualnej mobilności poprzez jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa, efektywności i ekologii jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed ludźmi. Coraz ważniejsze staje się skomunikowanie użytkowników dróg pomiędzy sobą (Car-to-Car) oraz z ich otoczeniem (Car-to-X). Faza testowa projektu „simTD” (Safe Intelligent Mobility – Test Field Germany)
w Hesji jest kamieniem milowym na drodze do wdrożenia systemu komunikacji tego typu.

 

„Rezultaty tego wspólnego projektu wyznaczą standardy dla całej Europy. Start pilotażowego projektu „simTD”, rozpoczyna jeden z największych globalnych testów komunikacji drogowej Car-to-X” – oświadczył
dr. Burkhard Milke, dyrektor Opla ds. inżynierii elektrycznej i elektronicznej. „Samochody uczą się wymieniać dane według ustalonych zasad. Uczą się także przetwarzać te dane w taki sposób, aby szybko i niezawodnie je filtrować i przekazywać kierowcy informacje, które są ważne. W przeszłości Opel położył podwaliny pod technologie Car-to-X takimi projektami jak DIAMANT. Ich wyniki będą pomocne teraz, kiedy przejmujemy pałeczkę od Continentala po udanych przygotowaniach wykonanych przez tę firmę i obejmujemy przewodnictwo w testach drogowych projektu simTD” – dodał Milke.

 

Po wielu latach intensywnych przygotowań faza testowa rozpocznie się w okolicach Frankfurtu nad Menem
z wykorzystaniem floty 120 pojazdów różnych niemieckich producentów. Testy drogowe potrwają do końca roku i obejmą wszechstronne badania technologii komunikacji pomiędzy samochodami i jej wpływu na wzrost bezpieczeństwa i efektywności ruchu. Udział w nich weźmie około 450 kierowców. W czasie jazd testowych wymienione zostaną miliony danych. W testach uczestniczy 20 Opli Insignia Sports Tourer wyposażonych
w najnowocześniejszy sprzęt do komunikacji drogowej.

 

Dane zebrane w czasie prób będą analizowane w ścisłej współpracy z Uniwersytetem w Würzburgu
i Politechniką w Monachium. Uczelnie zapewnią też dobry statystycznie dobór grup kierowców i tras testowych. Te ostatnie zostały wybrane w ścisłej współpracy z miastem Frankfurt nad Menem i firmą Mobil Hesja. Bazą wszystkich pojazdów testowych jest centrum flotowe w kompleksie przemysłowym Frankfurt Höchst. Aktywność pojazdów testowych kontrolowana jest przez dyspozytornię zlokalizowaną przy centrum kontroli ruchu drogowego Hesji.

Priorytet – system ostrzeżeń o warunkach atmosferycznych

Wśród wielu testów przeprowadzanych w ramach projektu „simTD” bardzo ważne jest stworzenie systemu ostrzeżeń o warunkach atmosferycznych, za co odpowiedzialny jest Opel. Badania wskazują, że te informacje są dla kierowców najważniejsze. Ostrzeżenia o warunkach atmosferycznych obejmują przekazywane w czasie rzeczywistym dane o warunkach na drodze oraz raporty pogodowe z ostrzeżeniami o niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych, takich jak silne opady, mgła lub boczny wiatr. Te dane mają ogromną wartość dla kierowców i mogą znacząco zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

W obszarze testowym zlokalizowane są cztery stacje meteorologiczne, które już teraz przekazują szczegółowe informacje pogodowe, np. dla piaskarek, i będą stanowić ważne ogniwo programu testowego. Najważniejsze monitorowane parametry, to punkt skraplania pary wodnej oraz temperatura nawierzchni.
W oparciu o te dane generowane są szczegółowe informacje dla konkretnej lokalizacji i wyświetlane
w pojazdach tam się poruszających. Oprogramowanie HMI (Human Machine Interface), używane przez wszystkich partnerów testu, stworzone zostało przez niemiecki instytut badań nad sztuczną inteligencją DFKI.

 

Projekt „simTD” finansowany jest przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii (BMWi), Federalne Ministerstwo Nauki i Badań (BMBF) oraz Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Urbanistyki (BMVBS), ponieważ takie konsorcjum ma odpowiedni potencjał dla promowania nowego systemu bezpiecznej jazdy, kontroli ruchu i zapobiegania wypadkom. Zaangażowane resorty są przekonane, że dla komercyjnego wdrożenia tej nowoczesnej technologii potrzebny jest jednolity standard. „simTD” jest wspólnym projektem zainicjowanym przez czołowe niemieckie firmy motoryzacyjne, producentów części, firmy telekomunikacyjne oraz instytuty badawcze, przy wsparciu sektora publicznego. Partnerami projektu są: Opel Automobile GmbH, AUDI AG, BMW AG, BMW Forschung und Technik GmbH, Daimler AG, Ford Forschungszentrum Aachen GmbH, Volkswagen AG, Robert Bosch GmbH, Continental, Deutsche Telekom AG, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI), Technische Universität Berlin, Technische Universität München, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Universität Würzburg, Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement, Stadt Frankfurt am Main. Projekt jest promowany i wspierany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii (BMWi), Federalne Ministerstwo Nauki i Badań (BMBF) oraz Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Urbanistyki (BMVBS), a także przez kraj federalny Hesji, Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego oraz konsorcjum komunikacji Car 2 Car. Trzy wyżej wymienione ministerstwa federalne finansują projekt kwotą ok. 40 mln euro, pozostali partnerzy dokładają łącznie ok. 31 mln euro.