Odpowiadamy na Twoje pytania.

Nowe technologie to wyzwanie dla użytkownika. Choć system IntelliLink jest prosty w obsłudze, bo intuicyjny, użytkownikom mogą nasunąć się pytania dotyczące wykorzystania potencjału wszystkich funkcjonalności. Oto przykłady takich pytań.

 

Kliknij na pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

1. Audio

W jaki sposób zmienić źródło dźwięku, na przykład z radia FM na USB?

Dotknij ikony „AUDIO” na ekranie głównym wyświetlacza, a następnie ikonę „Źródło” w lewym dolnym rogu ekranu. Wybierz źródło, z którego chcesz odtwarzać muzykę. Ten sam efekt osiągniesz naciskając przycisk „SRC” na kierownicy.

W jaki sposób wyszukać i wybrać stację radiową?

Dotknij ikony „Menu” w prawym dolnym rogu ekranu głównego radia, a następnie dotknij ikonę „Lista stacji” i wybierz jedną ze stacji dostępnych dla danego zakresu częstotliwości. Wskazówka: Ten sam efekt osiągniesz dotykając ikonę z nazwą aktualnie odbieranych stacji na pasku u dołu ekranu radioodbiornika.

W jaki sposób zapisać stację na pasku szybkiego wybierania (pasek ulubionych)?

Chcąc przypisać aktualnie odtwarzaną stację radiową do paska szybkiego wybierania (paska ulubionych) u dołu ekranu, dotknij i przytrzymaj jeden z przycisków na pasku tak długo, aż dwukrotnie usłyszysz sygnał dźwiękowy.

W jaki sposób mogę przeglądać pliki muzyczne odtwarzane z urządzenia zewnętrznego przez USB (np. z iPoda lub smartfona)?

Zmień źródło dźwięku na USB, a następnie dotknij ikonę „Menu” w prawym dolnym rogu ekranu. Wskazówka: Ten sam efekt osiągniesz dotykając na ekranie głównym tytułu odtwarzanego utworu.

Dlaczego nie mam dostępu do list odtwarzania i albumów za każdym razem, kiedy podłączam swoje urządzenie (np. smartfona) przez Bluetooth®? Po podłączeniu przez złącze USB wszystko działa prawidłowo.

Sprawdź u producenta swojego urządzenia, czy obsługuje ono standard BT AVRCP 1.4., wymagany do przeglądania plików dźwiękowych przez Bluetooth®.

Dlaczego tytuły utworów nie wyświetlają się na ekranie systemu multimedialnego, kiedy odtwarzam muzykę przez Bluetooth® (BT), np. ze smartfona?

Sprawdź u producenta swojego urządzenia, czy obsługuje ono standard BT AVRCP 1.3. (lub nowszy), wymagany do przeglądania plików dźwiękowych przez Bluetooth®.

W jaki sposób dostosować ustawienia barwy dźwięku?

Na ekranie głównym audio dotknij przycisk „Menu” w prawym dolnym rogu, a następnie dotknij „Ustawienia dźwięku” na końcu listy.

W jaki sposób włączyć/wyłączyć kanał informacji drogowych (Traffic Program)?

Na ekranie głównym audio dotknij „Menu” w prawym dolnym rogu, a następnie zmień ustawienia kanału informacji drogowych wedle uznania.

2. Telefon

W jaki sposób połączyć smartfona z systemem multimedialnym przez Bluetooth® (BT)?

Upewnij się, że łączność Bluetooth® jest włączona w telefonie. Dotknij ikonę „TELEFON” na ekranie systemu multimedialnego, a następnie wybierz „Wyszukaj urządzenie”. Wybierz swój telefon na liście dostępnych urządzeń i zaakceptuj sparowanie zarówno na swoim telefonie, jak i na systemie multimedialnym. Po sparowaniu urządzeń, w przypadku wybranych modeli telefonów, konieczne może być wyrażenie zgody na dostęp do książki telefonicznej i wiadomości SMS.

Dlaczego nie mogę połączyć smartfona z systemem multimedialnym przez Bluetooth® (BT)?

Upewnij się, że łączność Bluetooth® jest włączona w telefonie oraz, że jest on ustawiony jako widoczny dla innych urządzeń. Zapytaj Dealera marki Opel o zakres kompatybilności danego smartfona z systemem multimedialnym. Wkrótce sprawdzisz to również w specjalnie przygotowanej wyszukiwarce dostępnej na www.opel.pl w zakładce Poznaj Opla/Systemy multimedialne.

Dlaczego lista kontaktów z mojego smartfona jest niedostępna na ekranie systemu multimedialnego po połączeniu przez Bluetooth® (BT)?

Aby mieć dostęp do listy kontaktów, Twój smartfon musi obsługiwać protokół Bluetooth® PBAP (Phone Book Access Profile). W niektórych smartfonach wymagane jest udzielenie dostępu do listy kontaktów podczas łączenia się z systemem multimedialnym. Upewnij się, że opcje dostępu są właściwie skonfigurowane na Twoim telefonie. Jeśli Twoja książka telefoniczna zawiera dużo kontaktów, ich załadowanie do systemu multimedialnego może zająć kilka minut. W zależności od modelu smartfona, kontakty zapisane na karcie SIM mogą się nie wyświetlać. W przypadku powtarzających się problemów, spróbuj zaktualizować oprogramowanie smartfona.

W jaki sposób mogę połączyć się z osobą z mojej listy kontaktów po podłączeniu mojego smartfona poprzez Bluetooth® z systemem multimedialnym,?

Dotknij ikonę „Telefon” na ekranie głównym, a następnie ikonę „Kontakty”. Listę możesz przewijać lub skorzystać z przycisku wyszukiwania po lewej stronie ekranu.

3. Apple CarPlayTM

W chwili publikacji niniejszej informacji firma Apple nie udostępnia wersji polskojęzycznej interfejsu Apple CarPlayTM. System multimedialny R 4.0 IntelliLink w produkowanych obecnie Oplach jest kompatybilny i gotowy do współpracy z interfejsem w wersji polskojęzycznej z chwilą jej wprowadzenia przez firmę Apple.

Co to jest Apple CarPlay?

To inteligentny, prosty w obsłudze interfejs za pośrednictwem, którego możesz korzystać z wybranych funkcjonalności iPhone’a na ekranie systemu multimedialnego Twojego Opla. Interfejs umożliwia projekcję wybranych aplikacji zoptymalizowanych do użytku w samochodzie i ich obsługę za pomocą ekranu dotykowego systemu multimedialnego lub komendami głosowymi.

Czym rożni się korzystanie z Apple CarPlay od korzystania bezpośrednio ze smartfona?

Interfejs umożliwia obsługę funkcjonalności iPhone’a za pomocą komend głosowych. Obraz wyświetlany na ekranie systemu multimedialnego jest większy, a układ aplikacji prostszy. Liczba udostępnianych przez Apple CarPlay aplikacji jest ograniczona, aby niepotrzebnie nie rozpraszać uwagi kierowcy. Listę aktualnie dostępnych aplikacji znajdziesz na http://www.apple.com/ios/carplay/

Jakie aplikacje są dostępne dla Apple CarPlay?

Tylko aplikacje zoptymalizowane do użytku w samochodzie i opublikowane przez firmę Apple. Listę aktualnie dostępnych aplikacji znajdziesz na http://www.apple.com/ios/carplay/

Dlaczego wybrane funkcje Apple CarPlay, na przykład dostęp do listy kontaktów, są niedostępne podczas jazdy?

Ze względów bezpieczeństwa. Jeśli chcesz z nich korzystać, uaktywnij funkcję komend głosowych Siri® w iPhonie lub zatrzymaj samochód i zaciągnij hamulec ręczny.

Jak mogę sprawdzić czy mój iPhone obsługuje Apple CarPlay?

Apple CarPlay jest kompatybilny z iPhone’em 5 i nowszymi modelami. Więcej informacji znajdziesz na http://www.apple.com/ios/carplay/

System multimedialny w moim samochodzie może współpracować z Apple CarPlay, ale interfejs jest jeszcze niedostępny na polskim rynku. Czy mimo to mogę z niego korzystać?

Na chwilę obecną firma Apple nie udostępnia wersji polskojęzycznej, zatem nie jest możliwe korzystanie z interfejsu w języku polskim. Więcej informacji o interfejsie znajdziesz na http://www.apple.com/ios/carplay/

Co należy zrobić, aby korzystać z Apple CarPlay już po wprowadzeniu wersji polskojęzycznej?

Wystarczy podłączyć iPhone’a 5 lub nowszy model z systemem multimedialnym auta za pomocą kabla. Aktualizacja systemu multimedialnego nie jest wymagana.

W moim samochodzie zainstalowana jest starsza wersja systemu multimedialnego, który nie współpracuje z Apple CarPlay. Czy istnieje możliwość zaktualizowania systemu tak, aby był kompatybilny z Apple CarPlay?

Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości.

Czy korzystanie z Apple CarPlay wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Interfejs Apple CarPlay jest integralną funkcjonalnością fabrycznego systemu multimedialnego IntelliLink i nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów. Wybrane aplikacje udostępniane w samochodzie przez iPhone’a mogą wiązać się z opłatą za pobranie aplikacji lub wykorzystanie transferu danych Twojego iPhone’a, co może generować dodatkowe koszty, szczególnie za granicą (roaming). Jeśli Twoje auto wyposażone jest w system OnStar z funkcją hotspotu Wi-Fi, możesz z niego skorzystać, aby uniknąć wykorzystywania danych sieci komórkowej (funkcjonalność Opel OnStar pokładowego punktu dostępu do Internetu hotspot Wi-Fi dostępna będzie w Polsce w bliżej nieokreślonym terminie).

Jak najprościej sprawdzić czy system multimedialny w moim samochodzie jest kompatybilny z Apple CarPlay?

Jeśli system multimedialny Twojego Opla współpracuje z Apple CarPlay, na ekranie głównym wyświetlacza widnieje ikona „PROJEKCJA”.

Jak rozpocząć korzystanie z Apple CarPlay?

Przede wszystkim upewnij się, że Twój iPhone posiada aktualną wersję systemu operacyjnego iOS. Sprawdź, czy Twój iPhone obsługuje Apple CarPlay i czy interfejs jest już dostępny w Twoim kraju. Następnie postępuj według poniższych wskazówek:

  1. Włącz aplikację komend głosowych Siri® na swoim iPhonie.
  2. Podłącz iPhone’a do systemu multimedialnego za pomocą kabla USB. Dla zapewnienia najlepszej jakości połączenia rekomendujemy korzystanie z fabrycznego kabla firmy Apple.
  3. Odblokuj iPhone’a i zezwól Apple CarPlay na dostęp. Jeśli interfejs nie włączy się automatycznie, dotknij ikony „CarPlay” na ekranie głównym wyświetlacza systemu multimedialnego pojazdu. Wskazówka: wybrane funkcjonalności, na przykład strumieniowe odtwarzanie plików dźwiękowych lub komendy głosowe, mogą wymagać dostępu do sieci 3G lub 4G.

W chwili publikacji niniejszej informacji firma Apple nie udostępnia wersji polskojęzycznej interfejsu Apple CarPlay. System multimedialny R 4.0 IntelliLink w produkowanych obecnie Oplach jest kompatybilny i gotowy do współpracy z interfejsem w wersji polskojęzycznej z chwilą jej wprowadzenia przez firmę Apple.

Jak obsługiwać Apple CarPlay?

Po aktywacji interfejsu, na wyświetlaczu systemu multimedialnego auta pojawi się ekran główny Apple CarPlay, a na nim ikony wybranych aplikacji. Pozostałe aplikacje mogą wyświetlać się na kolejnych stronach ekranu głównego, widocznych po przeciągnięciu palcem po ekranie w prawo lub w lewo. Następnie dotknij ikony dowolnej aplikacji. Jeśli chcesz wrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk „CarPlay” w lewym dolnym rogu wyświetlacza. Dotykając i przytrzymując przycisk „CarPlay” lub naciskając przycisk komend głosowych na kierownicy aktywujesz obsługę komendami głosowymi Siri®.

Jak mogę włączyć komendy głosowe Siri®?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk komend głosowych na kierownicy lub dotknij i przytrzymaj przycisk „CarPlay” na wyświetlaczu systemu multimedialnego. Korzystanie z komend głosowych może wymagać dostępu do sieci 3G lub 4G. Z pomocą Siri® możesz między innymi wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne, odtwarzać muzykę, skorzystać z mapy czy sprawdzić prognozę pogody.

Jak, przy aktywnym Apple CarPlay, mogę wrócić do ustawień systemu multimedialnego, aby posłuchać radia?

Na panelu sterowania naciśnij przycisk „Home”, aby ponownie włączyć system multimedialny. Dotknij i przytrzymaj ten sam, aby ponownie przejść do interfejsu CarPlay. Wskazówka: Korzystaj z przycisków sterowania na kierownicy lub panelu sterowania systemem multimedialnym, aby przełączać źródła dźwięku i stacje radiowe.

Czy mogę całkowicie wyłączyć Apple CarPlay?

Tak. Wejdź do ustawień systemu multimedialnego i wyłącz Apple CarPlay. W dowolnym momencie możesz go ponownie włączyć.

Apple CarPlay nie chce się uruchomić na systemie multimedialnym w moim Oplu. Co należy w tej sytuacji zrobić?

Sprawdź, czy postępowałeś zgodnie z zaleceniami aktywacji Apple CarPlay. Upewnij się, że Apple CarPlay został uaktywniony w ustawieniach systemu multimedialnego pojazdu oraz że Twój iPhone jest podłączony do systemu multimedialnego za pomocą fabrycznego kabla USB. Po podłączeniu wybrane ustawienia telefonu mogą wymagać potwierdzenia. Sprawdź, czy w ustawieniach systemu multimedialnego data i godzina wyświetlają się poprawnie.

Dlaczego Siri® nie rozumie, co mówię?

Poczekaj na sygnał, a potem wypowiedz komendę. Siri® może też wymagać połączenia z siecią 3G lub 4G.

Co może być powodem zakłóceń w korzystaniu z Apple CarPlay (przerywany dźwięk podczas odtwarzania muzyki albo brak reakcji Siri® na komendy)?

Sprawdź połączenie z Internetem w iPhonie. Jeśli korzystasz z punktu dostępu do Wi-Fi przez Opel OnStar, sprawdź połączenie Wi-Fi (funkcjonalność Opel OnStar pokładowego punktu dostępu do Internetu hotspot Wi-Fi dostępna będzie w Polsce w bliżej nieokreślonym terminie). Wybrane funkcjonalności Apple CarPlay wymagają dostępu do sieci 3G lub 4G.

W jaki sposób samochód jest zabezpieczony przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością?

Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem, dlatego podejmujemy wielowymiarowe działania mające na celu zabezpieczenie pokładowych systemów multimedialnych oraz monitorowanie i wykrywanie potencjalnych zagrożeń. Rozwiązania z zakresu łączności projektowane są z myślą o możliwości aktualizacji istniejących zabezpieczeń w celu dostosowania się do zmieniających się rodzajów zagrożeń związanych z cyberprzestępczością.

4. Interfejs Android AutoTM

W chwili publikacji niniejszej informacji firma Google nie udostępnia wersji polskojęzycznej interfejsu Android AutoTM. System multimedialny R 4.0 IntelliLink w produkowanych obecnie Oplach jest kompatybilny i gotowy do współpracy z interfejsem w wersji polskojęzycznej z chwilą jej wprowadzenia przez firmę Google.

Co to jest Android Auto?

To inteligentny, prosty w obsłudze interfejs, za pośrednictwem którego możesz korzystać z wybranych funkcjonalności smartfona z systemem operacyjnym Android na ekranie systemu multimedialnego Twojego Opla. Interfejs umożliwia projekcję wybranych aplikacji zoptymalizowanych do użytku w samochodzie i ich obsługę za pomocą ekranu dotykowego systemu multimedialnego lub komendami głosowymi.

Czym rożni się korzystanie z Android Auto od korzystania bezpośrednio ze smartfona?

Interfejs umożliwia obsługę funkcjonalności smartfona za pomocą komend głosowych. Obraz wyświetlany na ekranie systemu multimedialnego jest większy, a układ aplikacji prostszy. Liczba udostępnianych przez Android Auto aplikacji jest ograniczona, aby niepotrzebnie nie rozpraszać uwagi kierowcy. Listę aktualnie dostępnych aplikacji znajdziesz na http://www.android.com/auto/

Jakie aplikacje są dostępne dla Android Auto?

Tylko aplikacje zoptymalizowane do użytku w samochodzie. Listę aktualnie dostępnych aplikacji znajdziesz na http:// www.android.com/auto/

Czy Android Auto jest obecnie dostępny?

W chwili publikacji niniejszej informacji interfejs jest dostępny tylko na wybrane rynki europejskie/dla wybranych języków europejskich i dla wybranych modeli Opla. W Polsce będzie dostępny w bliżej nieokreślonym terminie. System multimedialny R 4.0 IntelliLink w produkowanych obecnie Oplach jest kompatybilny i gotowy do współpracy z interfejsem w wersji polskojęzycznej z chwilą jej wprowadzenia przez firmę Google.

System multimedialny mojego samochodu jest kompatybilny z Android Auto, ale interfejs jest jeszcze niedostępny w Polsce. Co należy zrobić, aby z niego korzystać, kiedy będzie już dostępny?

Pobierz Android Auto ze sklepu Google Play na swój smartfon i połącz urządzenie z systemem multimedialnym pojazdu. Aktualizacja systemu multimedialnego nie jest wymagana.

W moim samochodzie zainstalowana jest starsza wersja systemu multimedialnego, który nie współpracuje z Android Auto. Czy istnieje możliwość zaktualizowania systemu tak, aby był kompatybilny z Android Auto?

Nie ma takiej możliwości.

Czy korzystanie z Android Auto wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Interfejs Android Auto jest integralną funkcjonalnością fabrycznego systemu multimedialnego IntelliLink i nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów. Wybrane aplikacje udostępniane w samochodzie przez smartfona mogą wiązać się z opłatą za pobranie aplikacji lub wykorzystanie transferu danych Twojego smartfona, co może generować dodatkowe koszty, szczególnie za granicą (roaming). Jeśli Twoje auto wyposażone jest w system OnStar z funkcją hotspotu Wi-Fi, możesz z niego skorzystać, aby uniknąć wykorzystywania danych sieci komórkowej (funkcjonalność Opel OnStar pokładowego punktu dostępu do Internetu hotspot Wi-Fi dostępna będzie w Polsce w bliżej nieokreślonym terminie.

Jak najprościej sprawdzić czy system multimedialny w moim samochodzie jest kompatybilny z Android Auto?

Jeśli system multimedialny Twojego Opla współpracuje z Android Auto, na ekranie głównym wyświetlacza widnieje ikona „PROJEKCJA”.

Jak rozpocząć korzystanie z Android Auto?

Przede wszystkim upewnij się, że Twój smartfon posiada aktualną wersję systemu operacyjnego Android. Sprawdź, czy Twój smartfon obsługuje Android Auto i czy interfejs jest już dostępny w Twoim kraju. Następnie postępuj według poniższych wskazówek:

  1. Pobierz aplikację Android Auto ze sklepu Google Play i zainstaluj ją na swoim smartfonie.
  2. Podłącz smartfona do systemu multimedialnego za pomocą kabla USB. Dla zapewnienia najlepszej jakości połączenia rekomendujemy korzystanie z fabrycznego kabla.
  3. Na telefonie skonfiguruj Android Auto i zezwól na dostęp do wybranych aplikacji.
  4. Jeśli interfejs nie włączy się automatycznie, dotknij ikony „Android Auto” na ekranie głównym wyświetlacza systemu multimedialnego pojazdu.


Wskazówka: wybrane funkcjonalności, na przykład strumieniowe odtwarzanie plików dźwiękowych lub komendy głosowe, mogą wymagać dostępu do sieci 3G lub 4G.

Po podłączeniu smartfona ikona Android Auto nie otwiera się. Dlaczego?

Przy pierwszej aktywacji interfejsu pamiętaj, aby odblokować smartfon. Podłącz smartfon do systemu multimedialnego, zaakceptuj regulamin użytkowania na ekranie smartfona i dotknij ikony „Android Auto” na wyświetlaczu systemu multimedialnego. Upewnij się również, że w aplikacji zaznaczyłeś opcję wyświetlania „tylko dla wybranych pojazdów” (only connect to known cars).

Jak obsługiwać Android Auto?

Po aktywacji interfejsu, na wyświetlaczu systemu multimedialnego auta pojawi się ekran główny Android Auto. U dołu ekranu dotknij ikony dowolnej aplikacji. Jeśli chcesz wrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk ekranu głównego po środku u dołu ekranu. Dotykając i przytrzymując ikonę mikrofonu w prawym górnym rogu ekranu lub naciskając przycisk komend głosowych na kierownicy aktywujesz obsługę Google Voice.

Jak mogę włączyć komendy głosowe Google?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk komend głosowych na kierownicy lub dotknij i przytrzymaj ikonę mikrofonu w prawym górnym rogu ekranu systemu multimedialnego przy włączonym interfejsie Android Auto na wyświetlaczu systemu multimedialnego. Korzystanie z komend głosowych może wymagać dostępu do sieci 3G lub 4G.

W jaki sposób przy aktywnym Android Auto mogę wrócić do ustawień systemu multimedialnego, aby posłuchać radia?

Na panelu sterowania systemem multimedialnym naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego, aby go ponownie włączyć. Powtórz czynność, aby ponownie przejść do interfejsu Android Auto. Wskazówka: Korzystaj z przycisków sterowania na kierownicy lub panelu sterowania systemem multimedialnym, aby przełączać źródła dźwięku i stacje radiowe.

Jak korzystając z interfejsu Android Auto mogę przełączać aplikacje, na przykład przejść z Muzyki Google Play do Spotify?

Przy aktywnym interfejsie dotknij ikony „Muzyka” w prawym dolnym rogu ekranu, aby aktywować aplikacje muzyczne. Dotknij tej samej ikony raz jeszcze, aby wybrać aplikację z dostępnej listy.

Czy mogę wyłączyć automatyczne uruchamianie Android Auto przy każdym podłączeniu smartfona przez USB?

Tak. Wejdź do ustawień systemu multimedialnego i wyłącz opcję „Autostart USB”.

Czy mogę całkowicie wyłączyć Android Auto?

Tak. Wejdź do ustawień systemu multimedialnego i wyłącz Android Auto. W dowolnym momencie możesz go ponownie włączyć.

Android Auto nie chce się uruchomić na systemie multimedialnym w moim Oplu. Co należy w tej sytuacji zrobić?

Sprawdź czy postępowałeś zgodnie z zaleceniami aktywacji Android Auto. Upewnij się, że Android Auto został uaktywniony w ustawieniach systemu multimedialnego pojazdu oraz, że Twój smartfon jest podłączony do systemu multimedialnego za pomocą fabrycznego kabla USB. Po podłączeniu wybrane ustawienia telefonu mogą wymagać potwierdzenia. Sprawdź, czy w ustawieniach systemu multimedialnego data i godzina wyświetlają się poprawnie.

Dlaczego Google nie rozumie, co mówię?

Poczekaj na sygnał, a potem wypowiedz komendę. Google może też wymagać połączenia z siecią 3G lub 4G.

Co może być powodem zakłóceń w korzystaniu z Android Auto (przerywany dźwięk podczas odtwarzania muzyki albo brak reakcji Google na komendy)?

Sprawdź połączenie z Internetem w smartfonie. Jeśli korzystasz z punktu dostępu do Wi-Fi przez Opel OnStar, sprawdź połączenie Wi-Fi (funkcjonalność Opel OnStar pokładowego punktu dostępu do Internetu hotspot Wi-Fi dostępna w Polsce w bliżej nieokreślonym terminie). Wybrane funkcjonalności Android Auto wymagają dostępu do sieci 3G lub 4G.

W jaki sposób samochód jest zabezpieczony przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością?

Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem, dlatego podejmujemy wielowymiarowe działania mające na celu zabezpieczenie pokładowych systemów multimedialnych oraz monitorowanie i wykrywanie potencjalnych zagrożeń. Rozwiązania z zakresu łączności projektowane są z myślą o możliwości aktualizacji istniejących zabezpieczeń w celu dostosowania się do zmieniających się rodzajów zagrożeń związanych z cyberprzestępczością.

5. Galeria

W jaki sposób mogę odtwarzać pliki wideo lub przeglądać zdjęcia z zewnętrznego urządzenia na ekranie systemu multimedialnego?

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do systemu multimedialnego. Dotknij ikonę „Galeria” na ekranie głównym, a następnie dotknij właściwy przycisk po lewej stronie ekranu, aby uaktywnić funkcję odtwarzania filmu lub przeglądania zdjęć. Wskazówka: oglądanie filmów jest możliwe tylko, gdy samochód nie jest w ruchu, a hamulec postojowy jest włączony.

Jakie formaty zdjęć i plików wideo obsługiwane są przez system multimedialny?

Obsługiwane formaty zdjęć: jpg, bmp, png, gif i jpeg.

Obsługiwane formaty plików wideo: avi i mp4.

Więcej informacji znajdziesz w pełnej instrukcji obsługi systemu multimedialnego.

6. Inne

W jaki sposób mogę aktywować obsługę komend głosowych w moim smartfonie (np. Siri® lub Google Voice) połączonym z systemem multimedialnym?

Sprawdź, czy Twój smartfon jest podłączony przez Bluetooth® z systemem multimedialnym. Naciśnij i przytrzymaj przycisk komend głosowych na kierownicy. Pamiętaj, że wybrane funkcje wymagają dostępu do Internetu 3G lub 4G.

Jak mogę włączyć/wyłączyć funkcję dźwiękowego potwierdzenia dotknięcia ekranu?

Dotknij ikonę „Ustawienia” na ekranie głównym, a następnie ikonę „Radio” i zmień odpowiednio ustawienie w „Reakcja sygn. dźwięk. przycisku”.

W jaki sposób mogę wyłączyć system multimedialny?

Aby wyłączyć system multimedialny wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk gotowości „stand-by”.