Firma i flota: Grupy zawodowe
Opel - Zapisz sie na Newsletter Flotowy Opla

Newsletter flotowy Opla

Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp do aktualności flotowych Opla, zapisz się na nasz Newsletter.

Zapisz się

Znajdź Dealera

Wypełnij jedno z poniższych pól:

Opel Flota - Kalkulator LPG

Kalkulator paliwowy

Benzyna, diesel, a może instalacja LPG. Skorzystaj
z naszej aplikacji i zobacz, które rozwiązanie daje najwięcej korzyści.

Przejdź do kalkulatora

GRUPY ZAWODOWE.

Jesteś lekarzem? A może prawnikiem? Jesteś przedstawicielem innej grupy zawodowej? Opel przygotował specjalną ofertę dla wybranych grup zawodowych dostępną we wszystkich autoryzowanych punktach dealerskich pod postacią niezwykle atrakcyjnych rabatów i warunków finansowania.

Zapoznaj się z tabelą zawierającą przykładowe zestawienie promocji na I kwartał 2017 r., dostępnych
w Autoryzowanych Salonach Opla:

GRUPY ZAWODOWE OBJĘTE WSPARCIEM
Nauczyciele5)

Lekarze i lekarze stomatolodzy1)

Prawnicy2)
Czynni oraz emerytowani Pracownicy służb mundurowych3)
Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie prawni4)

Reprezentujesz inną grupę zawodową? Przyjdź do punktu dealerskiego i dowiedz się czy przysługują Ci specjalne warunki!

 1) Niezbędnym jest okazanie kopii dyplomu lekarza oraz potwierdzenia pracy w wyuczonym zawodzie lekarza poprzez np., oryginał
 zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu (umowa o pracę) w państwowej / prywatnej służbie zdrowia lub innej wydany
na prośbę lekarza przez

 uprawniony organ, bądź kopia indywidualnej umowy lekarza z NFZ na świadczenie usług lub refundowanie recept (z wyłączeniem przypadku,
 gdzie recepty dotyczą jedynie lekarza i jego rodziny)   

 2) Sędziowie, prokuratorzy, notariusze, radcowie prawni, adwokaci, asesorzy, referendarze sądowi oraz aplikanci aplikacji sądowej,
 prokuratorskiej, notarialnej, radcowskiej i adwokackiej posługujący się legitymacją służbową prawnika;

 3) Żołnierze wojska polskiego, pracownicy cywilni wojska, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennictwa, Straży Granicznej, Biura
  Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Policji Skarbowej i pracownicy zawodowi Państwowej Straży

 Pożarnej oraz Policji. Żołnierze czynnej służby wojskowej lub pracownicy cywilni WP posiadający oryginał zaświadczenia podpisanego
  przez szefa, dowódcę Jednostki Wojskowej o zatrudnieniu lub kopia decyzji o przyznaniu emerytury z Wojskowego Biura Emerytalnego

 i potwierdzenie obecnego pobierania emerytury lub kopia legitymacji emeryta MSWiA/Ministerstwa Sprawiedliwości. Funkcjonariusze
  czynni i emerytowani będący na emeryturze wypłacanej przez Biuro Emerytalne MSWiA i pracownicy cywilni policji z oryginałem

 zaświadczenia o zatrudnieniu w organach policji wydanym przez uprawniony do tego organ lub kopia legitymacji emeryta MSWiA;
 
4) Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego, umiarkowanego bądź znacznego stopnia

 niepełnosprawności ważne co najmniej 6 m-cy od daty podpisania umowy zakupu auta. Prawni opiekunowie osób niepełnosprawnych
 
z ich aktualnym orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Osoby, które mają przyznane
 aktualne świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek pielęgnacyjny na osobę niepełnosprawną (z ZUS-u) potwierdzone zaświadczeniem o jego
 pobieraniu wydanym przez płatnika;

 5) Wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, szkole wyższej na stanowisku nauczyciela lub
 wykładowcy akademickiego wraz z kopią dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela. Jeżeli szkoła jest prywatna

 i nie znajduje się na powyższej liście aktualnym rejestrze uczelni MEN dodatkowo potrzebny będzie dokument/zaświadczenie
 potwierdzające ten wpis z ministerstwa bądź innego urzędu państwowego.