Usługi takie jak połączenie alarmowe, wezwanie pomocy drogowej w ramach Opel Assistance czy funkcje nawigacji online okazać się mogą niezwykle przydatne1.

 

1 Usługi połączenia alarmowego i wezwania pomocy drogowej są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Wprowadzenie rozszerzonego pakietu usług OpelConnect planowane jest od października 2019 r. Korzystanie z usług może wiązać się z opłatą abonamentową oraz wymagać dostępu do sieci komórkowej.