Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


Zintegrowane podejście do odpowiedzialności za produkt

Prace badawczo-rozwojowe

  • Ocena cyklu życia produktu
  • Zrównoważony dobór materiałów

Produkcja

  • Zastosowanie przetworzonych materiałów (recyklatów)

Eksploatacja

  • Zbiórka pojazdów wycofanych z eksploatacji, prowadzona przez stacje demontażu
  • Części zamienne

Odzysk

  • Odzysk materiałów z pojazdu
  • Usuwanie elementów i substancji niebezpiecznych
  • Dyrektywy EU