1  Wyposażenie standardowe lub dodatkowe, w zależności od wersji.