Kalkulację raty sporządzono dla modelu Opel Grandland X Enjoy 1.2 Turbo 130KM MT6 S/S.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu wynosi 8,10 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 67 156 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 92 597,19 zł, oprocentowanie stałe 6,79 %, całkowity koszt kredytu 25 441,19 zł (w tym: prowizja 2 753,40 zł, odsetki 22 687,79 zł), 102 miesięczne raty równe w wysokości 899 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 899,19 zł. Do uzyskania kredytu na powyższych warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 1 maja 2019 r. Kredyt na zakup u autoryzowanego Dealera nowego pojazdu Opel Grandland X Enjoy 1.2 Turbo 130KM MT6 S/S w cenie 94 312 zł, z wpłatą własną 27 156 zł, zabezpieczeniem kredytu w postaci przewłaszczenia pojazdu oraz cesją praw z ubezpieczenia autocasco.

 

Do uzyskania kredytów na opisanych powyżej warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO, oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia.
Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem.

Opel Kredyt jest nazwą handlową, pod którą Bank BNP Paribas S.A., nadzorowany przez KNF, oferuje swoje usługi w ramach sieci dealerskiej Opel. Opel Kredyt jest zarejestrowanym znakiem towarowym na rzecz Opel Automobile GmbH, a Bank BNP Paribas S.A. jest uprawniony do korzystania ze znaku na podstawie odrębnej sublicencji.

Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów kredytowych wykonują bezpośrednio Dealerzy marki Opel na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Bank BNP Paribas S.A., 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16.


Zaprezentowane modele samochodów są jedynie ilustracją i mogą zawierać elementy wyposażenia dodatkowego, dostępne za dopłatą. Produkt dostępny u wybranych autoryzowanych dealerów, szczegółowa lista dealerów biorących udział w promocji znajduje się na stronie www.opel.pl. Czas trwania promocji: do 30.04.2019 r. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.