Contents inside this Tab Collection are only authorable inside of this page.

The 'Tab' component contains necessary configuration for each tab on this page, you must add this component first for a tab that you want available to a Tabbed Navigation component.

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab False
Anchor ID rozwoj-i-odpowiedzialnosc-spoleczna
Title Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna
Pretext
Icon to Display

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna.

Publikujemy coroczne raporty z działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, takich jak troska o śodowisko i ograniczanie emisji CO 2 , odpowiedzialność społeczna biznesu, zarządzanie łańcuchem dostaw, nowe technologie i bezpieczeństwo.

Od roku 2018 publikujemy raporty w ramach Odpowiedzialności Społecznej Biznesu Grupy PSA .

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab False
Anchor ID certyfikaty-iso
Title Certyfikaty ISO
Pretext
Icon to Display

Certyfikaty ISO 14001/50001.

Wszystkie zakłady produkcyjne i wybrane zakłady nieprodukcyjne działają w ramach systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. To międzynarodowo uznany standard umożliwiający wydajną realizację celów środowiskowych, zachowanie zgodności z wymogami i wypełnianie zobowiązań związanych z działalnością w trosce o środowisko. Ponadto nasza fabryka w Saragossie posiada certyfikat EMAS (System Ekozarządzania i Audytu). To oparty na rozporządzeniu unijnym WE nr 1221/2009 dobrowolnie wdrażany system wspomagający stałą poprawę wskaźników środowiskowych przedsiębiorstwa.

Większość naszych systemów zarządzania energią działa w oparciu o międzynarodową normę ISO 50001, umożliwiającą wydajne wykorzystanie zasobów i sprawne wdrażanie polityki energetycznej oraz precyzyjną analizę realizowanych celów.

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab False
Anchor ID polityka-srodowiskowa-i-energetyczna
Title Polityka środowiskowa i energetyczna
Pretext
Icon to Display

Polityka środowiskowa i energetyczna.

Traktujemy naszą odpowiedzialność za środowisko bardzo poważnie. Nasza polityka energetyczna i środowiskowa określa wytyczne postępowania dla naszych pracowników i podkreśla nasze zaangażowanie w ochronę środowiska, wydajność energetyczną i zrównoważony rozwój.

 

 

Wizja

 

Opel aspiruje do miana wiodącego producenta samochodów i dostawcę bezodpadowych i neutralnych węglowo rozwiązań w zakresie mobilności.

 

 

Wytyczne polityki środowiskowej i energetycznej

 

Opel jest zaangażowany w ochronę zdrowia konsumentów, zasobów naturalnych i środowiska. Podstawą jest oczywiście przestrzeganie przepisów prawa, ale nasze działania idą znacznie dalej i każda decyzja biznesowa podejmowana jest z uwzględnieniem strategii wypracowanych z myślą o środowisku i energii. Zależy nam na stałej poprawie wydajności energetycznej, do której dążymy zapewniając niezbędne zasoby oraz wdrażając odpowiednie systemy zarządzania.

  • Angażujemy się w działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez: ograniczenie odpadów i emisji spalin, konserwację zasobów, oszczędzanie energii i recykling na każdym etapie cyklu życia produktu.
  • Będziemy w dalszym ciągu pracować nad rozwojem alternatywnych systemów napędu i funkcjonalnych usług w zakresie mobilności w celu wyeliminowania emisji gazów zanieczyszczających środowisko.
  • Będziemy nadal wspierać zakup wydajnych energetycznie produktów i usług oraz projektowanie z uwzględnieniem optymalizacji zużycia energii.
  • Będziemy kontynuować współpracę z instytucjami rządowymi w działaniach mających na celu opracowywanie technicznie i finansowo uzasadnionych przepisów i regulacji.
  • Biędziemy niezmiennie przestrzegać prawa i innych przepisów, do których zobowiązaliśmy się w zakresie wydajnego wykorzystywania energii w kontekście środowiska naturalnego.
  • Będziemy nadal korzystać z systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z normami ISO 14001 lub EMAS w zakładach produkcyjnych. W zakładach nieprodukcyjnych wymagany zakres zarządzania określany będzie na podstawie oceny ryzyka. W większości naszych zakładów produkcyjnych wydajnością energetyczną zarządzamy przy wykorzystaniu systemów zgodnych z normą ISO 50001. Jesteśmy w trakcie opracowywania strategii wdrożenia takich systemów we wszystkich zakładach produkcyjnych. Będziemy stale udoskonalać nasze systemy w celu zwiększenia wydajności energetycznej i środowiskowej.
  • Będziemy prosić naszych dostawców o stosowanie systemów zgodnych z normami ISO 14001 / ISO 50001 lub im odpowiadających. Ponadto będziemy uwzględniać wydajność energetyczną i środowiskową podczas doboru dostawców.
  • Będziemy w dalszym ciągu integrować zadania operacyjne w zakresie wydajności środowiskowej i energetycznej z naszymi systemami produkcji, planowania, konserwacji i logistyki w celu zwiększenia świadomości i odpowiedzialności, a tym samym lepszej kontroli ryzyka.
  • Jesteśmy otwarci na komunikację i prowadzimy dialog z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, gotowi udostępnić informacje dotyczące naszej wydajności środowiskowej i energetycznej. Aktywnie wspieramy inicjatywy mające na celu budowanie świadomości dotyczącej ochrony środowiska, biodywersyfikacji i energii.
  • Będziemy w dalszym ciągu zaangażowani w przekształcanie naszej organizacji w wysoko wydajną energetycznie firmę.