Diesel

OPEL DIESEL.

CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ.

 

OPEL DIESEL.

CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ.

CZY WIESZ, ŻE W PORÓWNANIU Z SILNIKAMI BENZYNOWYMI NOWOCZESNE, NISKOEMISYJNE DIESLE OPLA:

  • Mają znacznie wyższy moment napędowy
  • Zużywają mniej paliwa, więc emitują mniej dwutlenku węgla
  • Są trwalsze, a sumaryczne koszty intensywnej eksploatacji niższe
  • Emitują relatywnie niewiele substancji szkodliwych, niezależnie od trybu pracy
  • Są lepiej przystosowane do długotrwałej pracy pod dużym obciążeniem

OPEL OBALA MITY.

1. EMISJA SPALIN

MIT

Diesel emituje dużo więcej zanieczyszczeń.

FAKT

Nowe silniki diesla mniej oddziaływują na środowisko niż inne rodzaje silników spalinowych – nasze technologie i wielką skuteczność czyszczenia spalin opisujemy poniżej. Dodatkowo, odsiarczony olej napędowy zapewnia znikomą w porównaniu z benzyną emisję związków siarki. Emisja dwutlenku węgla jest na poziomie tej z typowych układów hybrydowych.

2. ZAKAZY WJAZDU

MIT

Zakaz wjazdu dla diesli w wielu miastach Europy.

FAKT

Zakaz obowiązuje wyłącznie w wybranych miastach (np. w Stuttgarcie, Berlinie, Madrycie, Barcelonie) i obejmuje tylko samochody z silnikami diesla nie spełniające współczesnych norm emisji spalin: min. Euro 5. Najnowsze diesle Opla spełniają surową normę Euro 6.2. lub nawet wyższą Euro 6.3.

3. HAŁAS I DRGANIA

MIT

Jest głośniejszy i generuje wysoki poziom drgań.

FAKT

Bezpośredni wtrysk paliwa odbywający się etapami (czyli w dłuższym czasie) i zmiana kształtu komór zmniejszają znacząco prędkość narastania ciśnienia w procesie spalania, a to powoduje dużą redukcję głośności pracy. Koła dwumasowe, wałki wyrównoważające, nowe systemy mocowania silnika znacząco zmniejszają poziom drgań.

4. ZAWODNY UKŁAD WTRYSKOWY

MIT

Zawodne i drogie układy wtryskowe.

FAKT

Współczesne układy wtryskowe w warunkach normalnej eksploatacji zapewniają wieloletnią trwałość, o ile stosowane jest paliwo odpowiedniej jakości. Nie ma technologii całkowicie niezawodnych. Patrząc na hybrydy – mają na pokładzie wiele dodatkowych rozwiązań i systemów, co zwiększa ryzyko awarii.

5. AWARYJNY UKŁAD TURBODOŁADOWANIA

MIT

Awaryjne i nietrwałe układy turbodoładowania.

FAKT

Awarie układów turbodoładowania w silnikach wysokoprężnych zdarzają się obecnie głównie w wyniku nieumiejętnej eksploatacji. Z drugiej strony, turbina w silniku benzynowym pracuje w trudniejszych warunkach (przy wyższych temperaturach i prędkościach).

6. KOSZTOWNE KOŁO DWUMASOWE I DPF

MIT

Kosztowna wymiana koła dwumasowego i filtra DPF.

FAKT

Układ napędowy, m.in. dzięki elektronicznej kontroli, poddawany jest teraz mniejszym obciążeniom, a jakość wykonania kół dwumasowych wzrosła, stąd problem w zasadzie już nie występuje. Współczesne filtry DPF można czyścić „zewnętrznie”, a co za tym idzie regenerować praktycznie w nieskończoność. Ponadto, konieczność obsługi filtra pojawia się zwykle dopiero przy bardzo dużych przebiegach.

7. DYNAMIKA I MASA

MIT

Niższa dynamika i większa masa silnika.

FAKT

Siła napędowa diesla jest znacznie wyższa niż w silniku benzynowym, a podobna jak w hybrydzie – wystarczy porównać wartości momentu obrotowego. Obciążony pojazd przyspiesza na poszczególnych biegach, już od najniższych obrotów silnika, znacznie płynniej. Prawdą jest, że diesel ma większą masę niż silnik o zapłonie iskrowym, ale istotnie mniejszą niż układ hybrydowy.

8. ZUŻYCIE PALIWA

MIT

Zużycie paliwa jest w praktyce podobne, jak w innych typach napędu.

FAKT

Średnie spalanie diesla jest niższe o ok. 15-20% niż silnika benzynowego. W pojazdach o dużej masie te korzyści mogą być jeszcze większe. Również typowy układ hybrydowy przy dynamicznej jeździe traci większość swoich przewag – jego silnik spalinowy pracuje wtedy non-stop pod dużo większym obciążeniem. Lepszym rozwiązaniem są hybrydy PHEV z możliwością ładowania z gniazdka elektrycznego (plug-in).

9. KONKURENCJA HYBRYD

MIT

Diesle nie dorównują hybrydom.

FAKT

Pamiętajmy, że hybryda poza ograniczeniami przestrzeni wnętrza to wysoka masa skomplikowanego układu akumulatorów, co wpływa na własności jezdne. Tryb „elektryczny” jest dostępny zwykle tylko krótko przy bardzo spokojnej jeździe miejskiej, a w trasie główny silnik spalinowy musi sobie radzić sam z tą masą, co wpływa na przyspieszenia, spalanie i emisję.

10. NIEDOGRZANIE SILNIKA

MIT

Dłużej się rozgrzewa i częściej pracuje niedogrzany.

FAKT

Współczesny diesel dzięki aktywnemu systemowi zarządzania układem chłodzenia, rozgrzewa się w czasie podobnym do benzynowego.

ZWIĄZKI CHEMICZNE POWSTAJĄCE W PROCESIE SPALANIA

Silniki wysokoprężne Opla potrafią emitować nawet czterokrotnie mniej spalin niż dopuszcza obecnie obowiązująca norma. W dieslach szczególnie ważna jest jak najniższa emisja tlenków azotu. Nowoczesne silniki wysokoprężne emitują mniej spalin niż silniki benzynowe!

 

Na przykładzie Astry K – średnia dla poszczególnych typów silnika.

DLACZEGO DIESLE OPLA SĄ TAKIE CZYSTE?

 

 

WYBIERZ OPLA Z SILNIKIEM DIESLA, JEŚLI ZALEŻY CI NA:

  • Niższym zużyciu paliwa, szczególnie podczas jazdy pozamiejskiej
  • Porównywalnym z układami hybrydowymi niskim poziomie emisji CO2
  • Wyższej trwałości silnika, kiedy dużo jeździsz
  • Wysokim momencie obrotowym, bardzo ważnym podczas jazdy z obciążeniem
  • Porównywalnymi z innymi silnikami kosztami obsługi serwisowej
 

Skontaktuj się ze swoim Dealerem