Andrzej Korpak uhonorowany Medalem przez Politechnikę Śląską.

4 lipca 2018

  • Wieloletnia współpraca Opel Manufacturing Poland z Politechniką Śląską
  • Program stażowy gliwickiego zakładu Opla „Inżynier XXI wieku” doceniony przez środowisko naukowe

Gliwice.  29 czerwca odbyło się jubileuszowe posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, zwołane z okazji 25-lecia istnienia Wydziału. Wzięli w nim udział, między innymi, Rektor Politechniki Śląskiej, władze Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także dziekani i prodziekani polskich Uczelni Akademickich.

 

Podczas uroczystości wręczono medale „Zasłużony dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki”.

 

Decyzją Kapituły Medalu w gronie wyróżnionych znalazł się Andrzej Korpak, dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland. W uzasadnieniu podkreślono wieloletnią współpracę i wspieranie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, inicjatywę i aktywną realizację programu stażowego „Inżynier XXI wieku – Junior Engineer Project” oraz uczestnictwo w Doradczym Zespole Konsultacyjnym.

 

„Zrównoważony rozwój wydziału często nie byłby możliwy, gdyby nie współpraca z partnerami z przemysłu, czy jednostkami samorządowymi. Osoby i instytucje, którym Wydział zawdzięcza szczególnie wiele, pragniemy uhonorować medalami – Zasłużony dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki” – rozpoczęła wręczanie odznaczeń dr hab. inż. Joanna Kalka, prodziekan do spraw nauki i organizacji.

 

„Jestem niezwykle wzruszony i zaszczycony przyjmując ten wyjątkowy Medal. Nasza współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach trwa już prawie dwadzieścia lat i przyniosła wiele wymiernych efektów, wśród których warto wymienić projekt Demonstrator +, współpracę w ramach programu Studiów Doktoranckich, czy program „Inżynier XXI wieku”. Taka kompleksowa wymiana doświadczeń i wiedzy ze środowiskiem naukowym jest dla nas niezwykle cenna.” – powiedział Andrzej Korpak, dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland.

 

Program „Inżynier XXI wieku – Junior Engineer Project” powstał w gliwickim zakładzie Opla z myślą o studentach i absolwentach uczelni wyższych, by stworzyć im optymalne warunki rozwoju zawodowego. Realizacja samodzielnego projektu pod okiem specjalistów daje możliwość konfrontacji wiedzy akademickiej z realnymi wyzwaniami biznesowymi. Pół roku stażu to aktywny czas regularnej pracy zawodowej, ze szczególnym wsparciem ze strony przełożonego. W programie wzięło udział do tej pory ponad czterystu studentów.

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki jest jednym z najznakomitszych wydziałów na polskich uczelniach. Potwierdzeniem tego było przyznanie mu najwyższej oceny A+ w ostatniej klasyfikacji jednostek naukowych, dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Kierunek studiów Inżynieria Środowiska prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki został uznany za najlepszy w Polsce w kategorii Inżynieria Środowiska w corocznym ogólnopolskim Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 sporządzanego przez Fundację Perspektywy.

Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych modeli oraz usług może ulec zmianie. Niektóre elementy wyposażenia oraz usługi mogą być dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą.