VII Forum Liderów Ochrony Środowiska w Opel Manufacturing Poland.

10 października 2014

  • VII Forum Liderów Ochrony Środowiska na terenie zakładu Opel Manufacturing Poland.

VII edycja Forum organizowana jest wspólnie przez Team Prevent Poland oraz Opel Manufacturing Poland. Tematem VII FLOŚ będzie efektywna gospodarka odpadami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie – technologie recyklingu i odzysku odpadów poprodukcyjnych.

 

Dzięki temu, że w Forum Liderów Ochrony Środowiska biorą udział praktycy i specjaliści w zakresie ochrony środowiska jest ono doskonałą okazją do zapoznania się z metodami efektywnego gospodarowania odpadami wykorzystywanymi w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, a także omówienia problemów w zakresie zarządzania odpadami z jakimi na co dzień spotykają się uczestnicy Forum.

Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych modeli oraz usług może ulec zmianie. Niektóre elementy wyposażenia oraz usługi mogą być dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą.