Co warto wiedzieć o rodzajach napięcia. 

U początków elektryfikacji, źródłem energii był tylko prąd stały charakteryzujący się stałym zwrotem i kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych. Obecnie to prąd zmienny, którego wartość natężenia zmienia się w czasie w dowolny sposób, jest naszą codziennością. Zmiana napięcia z prądu stałego na zmienny jest dla nas po prostu korzystniejsza, ze względu na wyższą efektywność wytwarzanej energii w dłuższym czasie. 

Baterie na prąd stały.

Większość urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach domowych działa na prąd zmienny. Jednak te wyposażone we wbudowane baterie lub akumulatory potrzebują doładowania prądem stałym. I tak też jest w przypadku samochodów elektrycznych. 

Zmiana napięcia.

Większość urządzeń zasilana jest prądem stałym, ponieważ w bateriach i akumulatorach przechwytywany jest wyłącznie ten rodzaj napięcia. Dlatego musi istnieć sposób przekonwertowania prądu zmiennego płynącego z sieci energetycznej na prąd stały. I oczywiście istnieje. To prostownik. W małych urządzeniach, takich tak smartfon, prostownik znajduje się we wtyczce kabla zasilającego, natomiast w nieco większych przyrządach, typu laptop, prostownik jest zamontowany w ładowarce połączonej z kablem zasilającym. 

Ładowanie akumulatorów w samochodzie elektrycznym.

Podczas ładowania zespołu akumulatorów ze standardowego gniazda domowego, zmiana napięcia ze zmiennego na stały zachodzi w samochodzie, a to wymaga czasu. Proces ten możesz nieco przyspieszyć korzystając z domowej stacji ładowania Wallbox, która operuje mocniejszym przepływem energii (kW/h). Szybsze ładowarki znajdziesz na publicznych stacjach ładowania. Najszybsze jednak są ładowarki prądu stałego, którym bezpośrednio można doładować akumulatory pojazdu. Ten typ ładowarek oferowany jest na tę chwilę wyłącznie do użytku publicznego. Sprawdzają się doskonale, kiedy musisz szybko i wygodnie doładować samochód podczas podróży.  

Wedle potrzeb.

Dysponując podstawową wiedzą, decyzja o wygodnej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb formie ładowania zespołu akumulatorów samochodu elektrycznego jest prostsza.