OPEL PROJEKTUJĄC Z MYŚLĄ O RECYKLINGU POWODUJE,
ŻE PROCES RECYKLINGU STAJE SIĘ DUŻO PROSTSZY.

Środowisko naturalne jest dla nas niezmiernie ważne, dlatego zwiększamy wydajność procesów recyklingu, od samego początku projektując nasze produkty tak, by nadawały się do powtórnego przetworzenia.