KONCEPCJA RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH
Z EKSPLOATACJI FIRMY OPEL.

Demontaż ELV, rozdrabnianie oraz recykling

Dostawa

Ostatni właściciel dostarcza pojazd wycofany z eksploatacji do stacji demontażu, która podpisała umowę z firmą Opel. Po sprawdzeniu pojazdu stacja demontażu wydaje wymagane Świadectwo Zniszczenia.

Demontaż ELV, rozdrabnianie oraz recykling

Demontaż wstępny oraz usuwanie substancji niebezpiecznych

Pierwszym etapem demontażu jest wyjęcie akumulatora i odpalenie poduszek powietrznych. Następnie usuwane są paliwo oraz inne płyny, jak olej silnikowy, olej skrzyni biegów, płyn hamulcowy oraz płyn chłodzący i chłodziwo układu klimatyzacji.

Demontaż ELV, rozdrabnianie oraz recykling

Demontaż

Następnym krokiem jest demontaż części oraz elementów wyposażenia nadających się do ponownego użycia celem ich sprzedaży jako części używane lub zregenerowane. Jeśli jest to uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, wymontowuje się również elementy nadające się do recyklingu, typu plastik lub szkło.

Demontaż ELV, rozdrabnianie oraz recykling

Przechowywanie

Materiały niebezpieczne dla środowiska są magazynowane, a następnie wysyłane do specjalistycznych firm recyklingowych w celu odzysku lub utylizacji.

Demontaż ELV, rozdrabnianie oraz recykling

Strzępiarka

Przygotowane pojazdy kierowane są do strzępiarki, która rozdrabnia je na elementy, przeznaczone do dalszego recyklingu lub odzysku.

Demontaż ELV, rozdrabnianie oraz recykling

Technologia postrzępieniowa

Posegregowane frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki ulegają dalszej obróbce przy użyciu różnorodnych technologii (magnesy, prąd wirowy, flotacja), dzięki czemu możliwe jest uzyskanie frakcji materiałowych, które mogą zostać wykorzystane jako surowce wtórne.

Demontaż ELV, rozdrabnianie oraz recykling

Recykling/odzysk/wysypisko śmieci

Frakcje materiałowe pochodzące ze strzępiarki oraz poddane obróbce postrzępieniowej mogą zostać poddane recyklingowi (np. jako substytut węgla w wielkich piecach, środek odwadniający przy kondycjonowaniu osadów ściekowych) lub odzyskowi w przemyśle cementowniczym. Ten łańcuch procesów pozwala odzyskać aż 85% pojazdu, a tym samym znacząco zmniejszyć ilość odpadów składowanych na wysypiskach śmieci.