Kooperacyjny system wysoce zautomatyzowanej jazdy: Opel partnerem inicjatywy badawczej „Ko-HAF”

2015-08-06

  • Najważniejsze jest bezpieczeństwo: komunikacja między serwerem bezpieczeństwa „Ko-HAF”
    a samochodem

  • Jazda autostradą: Opel zbuduje prototyp umożliwiający wysoce zautomatyzowaną jazdę
Aktualności Opla: Opel zbuduje prototyp pojazdu, który pozwoli zademonstrować najważniejsze funkcje systemu wysoce zautomatyzowanej jazdy na niemieckiej autostradzie

Rüsselsheim. Każdy, kto spędza dużo czasu
za kierownicą, często zastanawia się, czy nie
mógłby wykorzystać tego czasu bardziej
efektywnie — na przykład czytając prasę,
odpowiadając na e-maile lub po prostu
ciesząc się widokami za oknem. W pełni
zautomatyzowane samochody,
niewymagające stałej kontroli kierowcy,
mogą to spełnić.


Do najpoważniejszych wyzwań związanych
z automatyzacją jazdy należy opracowanie
bardzo szczegółowych, komputerowych map umożliwiających pojazdowi jak najdokładniejsze rozpoznanie
trasy oraz sformułowanie procedur wyłączania trybu jazdy zautomatyzowanej i przejmowania kontroli nad
pojazdem przez kierowcę.


Opel intensywnie analizuje obydwa te zagadnienia w ramach niemieckiego projektu badań nad kooperacyjnym
systemem wysoce zautomatyzowanej jazdy „Ko-HAF — Kooperatives hochautomatisiertes Fahren”.


Eksperci szacują, że człowiek potrzebuje około 10 sekund, aby przenieść swoją uwagę z innej czynności na
prowadzenie samochodu. Samochód jeżdżący automatycznie musi zatem być w stanie rozpoznać warunki
panujące na drodze i ocenić sytuację w ruchu z takim właśnie wyprzedzeniem.


W celu dokonania precyzyjnej oceny samochód musi otrzymać znacznie więcej informacji, niż mogą mu
dostarczyć czujniki oraz mapy pokładowego systemu nawigacji.


Tego właśnie dotyczą prowadzone przez Opla badania w ramach projektu „Ko-HAF”.
W zaproponowanym rozwiązaniu zaplecze systemu „Ko-HAF” stanowi tzw. serwer bezpieczeństwa.
Z serwerem tym komunikują się samochody, przekazując między innymi zarejestrowane przez pokładowe
czujniki dane dotyczące obecności i jakości oznakowania poziomego oraz obiektów na drodze. Serwer
bezpieczeństwa przetwarza te informacje, a następnie rozsyła do pojazdów cyfrowe mapy obszaru,
w którego stronę zmierzają, umożliwiając tym samym wysoce zautomatyzowaną jazdę.


Opel pracuje zwłaszcza nad komunikacją między serwerem a samochodem. Zadanie to obejmuje między innymi
projektowanie architektury serwera, definiowanie interfejsów i implementację protokołów komunikacyjnych.


Drugi obszar, na którym skupia się Opel, to działania kierowcy. Inżynierowie firmy opracowują oprogramowanie
i system czujników mających wykrywać i klasyfikować zachowanie kierowcy w czasie, w którym samochód
porusza się w trybie automatycznym.


Dla przewidzenia reakcji kierowcy w chwili, w której musi on przejąć kontrolę nad pojazdem, szczególnie
istotne znaczenie ma korelacja między sytuacją na drodze a zachowaniem kierowcy.


Dodatkowym, równie ważnym zadaniem jest opracowanie procedury samolokalizacji pojazdu. Opel projektuje
algorytmy wizualnego mapowania i lokalizacji, które następnie są łączone z informacjami z map zapisanych na
serwerze i z systemów pokładowych, czujników ruchu oraz globalnego systemu nawigacji satelitarnej (Global
Navigation Satellite System).


Opel zbuduje prototyp pojazdu, który pozwoli zademonstrować najważniejsze funkcje systemu wysoce
zautomatyzowanej jazdy na niemieckiej autostradzie — takie jak automatyczne wjeżdżanie na autostradę,
włączanie się do ruchu, jazda autostradą, manewr wyprzedzania oraz automatyczne opuszczanie autostrady.


Najpierw Opel będzie testować i weryfikować prototypy sprzętu i funkcje wysoce zautomatyzowanej jazdy na
torze doświadczalnym. Testy będą kontynuowane na drogach publicznych, gdy tylko prototypowa technologia
osiągnie dostateczny poziom zaawansowania.


Inicjatywę badawczą „Ko-HAF” podjęto w czerwcu 2015 roku i będzie ona realizowana do listopada 2018 roku.
Realizację projektu, którego budżet wynosi 36,3 mln Euro, wspiera niemieckie Federalne Ministerstwo
Gospodarki i Energii.