VII Forum Liderów Ochrony Środowiska w GM Manufacturing Poland.

VII Forum Liderów Ochrony Środowiska na terenie zakładu General Motors Manufacturing Poland.

2014-10-02

VII edycja Forum organizowana jest wspólnie przez Team Prevent Poland oraz General Motors Manufacturing Poland. Tematem VII FLOŚ będzie efektywna gospodarka odpadami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie – technologie recyklingu i odzysku odpadów poprodukcyjnych.

Dzięki temu, że w Forum Liderów Ochrony Środowiska biorą udział praktycy i specjaliści w zakresie ochrony środowiska jest ono doskonałą okazją do zapoznania się z metodami efektywnego gospodarowania odpadami wykorzystywanymi w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, a także omówienia problemów w zakresie zarządzania odpadami z jakimi na co dzień spotykają się uczestnicy Forum.