Opel, ADAM, do pobrania

Do pobrania.

Skrócona instrukcja obsługi
systemu multimedialnego: